Covid19-1.jpg
Covid19-2.jpg
Covid19-4.jpg

Våra riktlinjer under covid-19-situationen

Vi har utarbetat tydliga riktlinjer för vårt arbete under covid-19-situationen. Vi hoppas att de kommer att besvara de frågor du kan ha om hur vi gör för att följa alla nödvändiga förhållningsregler i samband med möten, leverans av utrustning samt servicebesök vid ditt företag. Vi strävar efter att upprätthålla hög hygienstandard och skydda både era och våra egna medarbetares hälsa och välbefinnande.

Vi skyddar allas hälsa

Medarbetarna är företagets viktigaste resurs 
Hos Scanvaegt är det business as usual – vi arbetar som vanligt, men följer myndigheternas riktlinjer och har lagt om arbetet så att en del jobbar hemifrån medan andra är igång på företaget.

Vi finns alltså fortfarande till hands på telefon, e-post eller genom videomöten för att ge dig support – det gäller både försäljning, service och online-support.

Våra servicetekniker följer alla förhållningsregler för att minimera smittrisken vid servicebesök och utför desinficering före och efter servicebesök. Tillsammans med dig avtalar vi den lämpligaste tidpunkten för att besöka ditt företag. Vi informerar serviceteknikerna om utrustningens placering – så behöver de inte ha kontakt med era medarbetare i onödan.

Vi finns fortfarande till hands för möten och servicebesök

Vi fortsättar vara redo att hjälpa dig med alla nya eller befintliga uppgifter 
Vi använder en rad digitala IT-verktyg för att genomföra videomöten, online-support, programvarusupport och andra tjänster.

Vi har en större extern arbetsstyrka, som våra IT-system är utformade för att stötta. Våra IT-system har erforderlig säkerhet och erforderligt skydd av personuppgifter, och vår IT-policy säkerställer att data skyddas.

Vi är ett internationellt företag

Fortsatt support av ditt företag 
Vi har en internationell organisation med medarbetare som fortfarande är redo att ge dig support – digitalt eller på plats – under coronakrisen.

Våra sälj- och serviceteam gör inga onödiga resor, men kan fortfarande upprätthålla samarbetet med dig och leverera utrustning och servicetjänster till ditt företag, samtidigt som vi efterlever de nationella myndigheternas råd i varje land.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Var rädd om dig och dina medarbetare och tack för ditt fortsatta stöd. Vi är redo att ge dig support dig och blickar framåt.