meeting-2020.jpg

Najważniejszy zasób firmy

Innowacyjność i oryginalność to warunki utrzymania wiodącej pozycji na rynku, na której w chwili obecnej znajduje się Scanvaegt. W związku z powyższym nasi pracownicy stanowią najważniejszy zasób firmy.

Jako nasz pracownik możesz być pewny pełnego zawodowych wyzwań dnia codziennego, gdzie będziesz miał możliwość podnoszenia kwalifikacji, zarówno tych osobistych, jak i zawodowych. Kładziemy nacisk na to, by poszczególni pracownicy potrafili pracować zarówno samodzielnie, jak i w ścisłej współpracy z innymi, zdolnymi pracownikami, zależnie od konkretnego zadania lub sytuacji.

Na bieżąco oferujemy wewnętrzne szkolenia pozwalające na podnoszenie kwalifikacji i promujemy uczestnictwo w zewnętrznych, specjalistycznych szkoleniach, które mogą przyczynić się do podniesienia zawodowych kwalifikacji pracownika. Kompetencje zawodowe naszych pracowników i ich zaangażowanie w firmę stanowią istotny element na drodze do osiągania ustanowionych przez Scanvaegt nadrzędnych celów.