Kalibracja i weryfikacja

Akredytowane laboratoria Scanvaegt Systems oferują kalibrację akredytowaną, kalibrację identyfikowalną, weryfikację, ponowną weryfikację oraz odważniki wagowe ze świadectwem identyfikowalności.

Akredytowane laboratorium

Laboratoria Scanvaegt posiadają akredytację władz i zostały zatwierdzone przez Unię Europejską jako jednostka notyfikowana do weryfikacji wag posiadających homologację typu UE. Jesteśmy również upoważnieni do przeprowadzania wymaganych przepisami prawa, ponownych weryfikacji na terytorium Danii i Szwecji.

Kompetentni eksperci badawczy

Nasi eksperci badawczy posiadają odpowiednie wykształcenie do dokonywania identyfikowalnej i akredytowanej kalibracji wag i posiadają upoważnienie do wystawiania certyfikatów potwierdzających, że stosowane przez Państwa wagi spełniają wymogi unijne oraz wymogi ustanowione przez władze krajowe, zarówno w Danii, jak i w Szwecji (DANAK i SWEDAC).

Kontakt