Weryfikacja to kontrola wagi,  podczas której bada się, czy waga spełnia określone w świadectwie homologacji typu wymagania w zakresie tolerancji niezbędne do jej dopuszczenia do stosowania w obrocie.

Weryfikacja

Dopuszczenie wagi do stosowania w obrocie

Weryfikacja to kontrola wagi,  podczas której bada się, czy waga spełnia określone w świadectwie homologacji typu wymagania w zakresie tolerancji niezbędne do jej dopuszczenia do stosowania w obrocie. Jeżeli tak, wystawione zostaje świadectwo weryfikacji, a waga zostaje zaplombowana.

Weryfikację mogą wykonywać wyłącznie laboratoria zatwierdzone przez właściwe organy władz.

Akredytowane laboratorium

Scanvaegt Systems posiada akredytację władz i zostało zatwierdzone przez Unię Europejską jako jednostka notyfikowana do weryfikacji wag posiadających homologację typu UE. Ponadto jesteśmy upoważnieni do wykonywania obowiązkowych,pierwszych i ponownych weryfikacji na terytorium całej UE.

Dokumentacja

W ramach dokumentacji możemy wystawiać następujące dokumenty:

  • Świadectwo weryfikacji
  • Świadectwo zgodności
Service Thumbnail.png

Zobacz broszurę

Weryfikacja

Download

Czy mają państwo pytania czy też wolą państwo abyśmy to my zadzwonili?

Jeśli tak proszę wysłać na e-mail – jesteśmy gotowi aby państwu pomóc.

Kontakt