Laboratorium Scanvaegt wykonuje szereg badań za pomocą identyfikowalnych odważników w celu sprawdzenia tolerancji urządzenia ważącego.

Kalibracja identyfikowalna

Identyfikowalna kalibracja wag i wykrywaczy metali

Laboratorium Scanvaegt wykonuje szereg badań za pomocą identyfikowalnych odważników w celu sprawdzenia tolerancji urządzenia ważącego. 

Kalibracja jestzgodna z zatwierdzoną procedurą i jest wykonywana za pomocą odważników identyfikowalnych ze znanymi wzorcami referencyjnymi i normami Międzynarodowego Biura Miar i Wag w Paryżu.

Kalibracji identyfikowalnej można poddawać urządzenia ważące i wykrywacze metali.

Dokumentacja

Jako dokumentację wystawia się świadectwo kalibracji (identyfikowalne).

Service Thumbnail

Kalibracja identyfikowalna

Kalibracja identyfikowalna

Download
Kontakt