Konserwacja profilaktyczna zapewnia optymalne działanie linii urządzeń produkcyjnych. Oznacza to, że są one prawidłowo wyregulowane i pracują z maksymalną wydajnością, bez kosztownych i czasochłonnych przestojów.

Konserwacja profilaktyczna

Należyta dbałość pozwala zapobiegać przestojom w produkcji

Konserwacja profilaktyczna zapewnia optymalne działanie linii urządzeń produkcyjnych. Oznacza to, że są one prawidłowo wyregulowane i pracują z maksymalną wydajnością, bez kosztownych i czasochłonnych przestojów.

Podczas konserwacji wykonujemy przegląd urządzenia, kontrolę jego funkcji i ewentualną wymianę zużytych elementów ZANIM ulegną całkowitemu zniszczeniu powodując przestój w produkcji.

Nasze umowy serwisowe są bardzo elastyczne i układane zgodnie i indywidualnymi wymaganiami i życzeniami.

Oferujemy kompleksowe umowy serwisowe obejmujące pełen zakres usług konserwacyjnych, godziny pracy techników, transport oraz części zamienne, zarówno w odniesieniu do konserwacji profilaktycznej, jak i wezwań w trybie pilnym.
To oznacza absolutnie niezmienną cenę, a zatem z góry znają Państwo wysokość kosztów konserwacji na przyszłość. Dodatkowo, rozwiązanie to pozwala Państwu uniknąć nieprzewidzialnych wydatków na naprawy i utrzymanie sprzętu.

Oto kilka przykładów:

Umowa Podstawowa o przeglądach 

W określonych odstępach czasu wykonujemy przegląd urządzeń produkcyjnych sprawdzając, czy działają sprawnie i, czy wymagają naprawy. Przygotowujemy raport o ich stanie, dostarczający rzeczowych podstaw do podjęcia decyzji o przyszłych naprawach i pracach konserwacyjnych.

Umowa o usługach serwisowych i konserwacyjnych 

Ten rodzaj umowy może obejmować:

 • Prewencyjny przegląd sprzętu w poszukiwaniu wad i usterek
 • Koszty naprawy, czasu pracy technika i transportu
 • Części zamienne
 • Krótkie czasy odpowiedzi
 • Wsparcie poza normalnymi godzinami pracy

Umowa serwisowa All-Inclusive 

Umowa serwisowa All-Inclusive obejmuje kalibrację oraz wszystkie prace serwisowe na urządzeniach i oprogramowaniu. Do korzyści z zawarcia takiej umowy należą:

 • Profilaktyczne przeglądy wyposażenia pod kątem wad i braków w stałych, uzgodnionych terminach
 • Naprawy oraz godziny pracy techników i koszty transportu
 • Części zamienne
 • Szybki czas przyjazdu na wezwanie
 • System dyżurów z możliwością wezwania wsparcia poza normalnymi godzinami pracy
 • Optymalne wykorzystanie urządzeń produkcyjnych
 • Krótkie czasy odpowiedzi
 • Miarodajne efekty produkcji
 • Ograniczenie niepotrzebnych wydatków
 • Jeden partner w zakresie konserwacji wszystkich rodzajów urządzeń i systemów

Sprawdzamy wszystko i możemy – na życzenie – wymienić ew. zużyte komponenty. Pozwala to uniknąć dalszych awarii i przestojów produkcyjnych.

Service Thumbnail.png

Zobacz broszurę

Konserwacja profilaktyczna

Download

Czy mają państwo pytania czy też wolą państwo abyśmy to my zadzwonili?

Jeśli tak proszę wysłać na e-mail – jesteśmy gotowi aby państwu pomóc.

Kontakt