Zatwierdzone przez stosowne organy laboratorium Scanvaegt Systems bada sprawność wagi, oblicza niepewność pomiarową i wystawia świadectwo kalibracji.

Kalibracja akredytowana

Kalibracja akredytowana wag i urządzeń ważących

Zatwierdzone przez stosowne organy laboratorium Scanvaegt Systems bada sprawność wagi, oblicza niepewność pomiarową i wystawia świadectwo kalibracji.

Kalibracja odbywa się zgodnie z zatwierdzoną procedurą i jest wykonywana za pomocą odważników identyfikowalnych ze znanymi wzorcami referencyjnymi i normami Międzynarodowego Biura Miar i Wag w Paryżu.

Zarówno odważniki, procedura jak i szkolenie ekspertów badawczych podlegają nadzorowi DANAK, będącego Urzędem ds. Bezpieczeństwa podlegającym pod Ministerstwo ds. Morskich i Handlu.

Akredytowaną kalibrację mogą wykonywać wyłącznie laboratoria zatwierdzone przez DANAK.

Dokumentacja

Jako dokumentację wystawia się świadectwo kalibracji (akredytowane). Świadectwo kalibracji zawiera liczne obliczenia dot. niepewności.

Kontakt