Zatwierdzone przez stosowne organy laboratorium Scanvaegt Systems bada sprawność wagi, oblicza niepewność pomiarową i wystawia świadectwo kalibracji.

Kalibracja akredytowana

Kalibracja akredytowana wag i urządzeń ważących

Zatwierdzone przez stosowne organy laboratorium Scanvaegt Systems bada sprawność wagi, oblicza niepewność pomiarową i wystawia świadectwo kalibracji.

Kalibracja odbywa się zgodnie z zatwierdzoną procedurą i jest wykonywana za pomocą odważników identyfikowalnych ze znanymi wzorcami referencyjnymi i normami Międzynarodowego Biura Miar i Wag w Paryżu.

Zarówno odważniki, procedura jak i szkolenie ekspertów badawczych podlegają nadzorowi DANAK, będącego Urzędem ds. Bezpieczeństwa podlegającym pod Ministerstwo ds. Morskich i Handlu.

Akredytowaną kalibrację mogą wykonywać wyłącznie laboratoria zatwierdzone przez DANAK.

Dokumentacja

Jako dokumentację wystawia się świadectwo kalibracji (akredytowane). Świadectwo kalibracji zawiera liczne obliczenia dot. niepewności.

Service Thumbnail.png

Zobacz broszurę

Kalibracja akredytowana

Download

Czy mają państwo pytania czy też wolą państwo abyśmy to my zadzwonili?

Jeśli tak proszę wysłać na e-mail – jesteśmy gotowi aby państwu pomóc.

Kontakt