Scanvaegt Systems myndighedsgodkendte laboratorium afprøver vægtens veje-evne, beregner måleusikkerheden og udsteder kalibreringscertifikat.

Akkrediteret Kalibrering

Akkrediteret kalibrering af vægte og vejeudstyr

Scanvaegt Systems myndighedsgodkendte laboratorium afprøver vægtens veje-evne, beregner måleusikkerheden og udsteder kalibreringscertifikat.

Kalibreringen følger en godkendt procedure og bliver udført med vægtlodder, der er sporbare til kendte referencenormaler og standarder hos BIPM i Paris.

Både vægtlodder, procedure samt uddannelse af prøvemestre er overvåget af DANAK. DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, udpeget af Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet. Dermed er DANAK ansvarlig for akkreditering på det tekniske område, blandt andet for laboratorier og virksomheder. DANAK, en forkortelse for Den Danske Akkrediteringsfond, er etableret som en uafhængig non-profit erhvervsdrivende fond.

Akkrediteret kalibrering må kun udføres af laboratorier, der er godkendt af DANAK.

Dokumentation 

Som dokumentation udstedes der et kalibreringscertifikat (Akkrediteret). Kalibreringscertifikatet indeholder flere usikkerhedsberegninger.

Service Thumbnail

Læs brochure

Akkrediteret Kalibrering

Læs brochure
Kontakt