Kalibrering & Verifikation af vægte og vejeudstyr

Scanvaegt Systems akkrediterede laboratorier tilbyder akkrediteret kalibrering, sporbar kalibrering, verifikation og re-verifikation samt salg og kalibrering af vægtlodder med sporbarhed. 

Akkrediteret laboratorium
Scanvaegts laboratorier er akkrediteret af myndighederne og er godkendt som notified body af EU til verifikation af EU-typegodkendte vægte. Vi er også bemyndiget til at udføre de lovpligtige re-verifikationer i hele EU.

Kompetente prøvemestre
Vores prøvemestre er uddannet til at udføre sporbar kalibreringakkrediteret kalibrering af vægte, re-verifikation samt førstegangsverifikation af alle typer vægte. De er bemyndiget til at udstede certifikater, der dokumenterer, at dine vægte opfylder EU-kravene og kravene fra de nationale myndigheder i hele EU.

Ydelser fra vores akkrediterede laboratorier

Scanvaegt-gruppen driver to akkrediterede laboratorier, der tilbyder vægtkalibrering og verifikation i form af disse ydelser:

• Verifikation af vægte med EU-typegodkendelse eller national typegodkendelse af klasse II, III, IIII
• Kalibrering, verifikation og reverifikation af automatiske vægte til enkeltvejning og prismærkning
• Kalibrering, verifikation og reverifikation af automatiske kontrolvægte (checkvejere)
• Akkrediteret vægtkalibrering med beregning af måleusikkerhed
• Levering af lodder med sporbarhed
• Akkrediteret kalibrering udføres med lodder, der via nationale el. internationale laboratorier er sporbare til BIPM i Paris
• En måle-evne på 10-5 (eller 0,001%)

 

Kalibrering, verifikation og service samlet et sted

Scanvaegt Systems er en stærk servicepartner der tilbyder samlede serviceaftaler som dækker hardware, software samt verifikation og kalibrering.

Mange af vores kunder vælger en all-inclusive serviceaftale med service på både hardware, software og kalibrering. Det giver fordele som:

• Optimal udnyttelse af udstyret
• Garanti for korte responstider
• Pålidelige produktionsresultater
• Reduceret ”give-away”
• Blot én samarbejdspartner til vedligehold af alleformer for udstyr, systemer og tilbehør

Stordriftfordele
Med Scanvaegt-gruppen som samlet leverandør af service, kalibrering og verifikation opnås stordriftfordele som:
• Kortere tidsforbrug
• Lavere priser
• Ingen unødige driftstop
• Kort responstid
• Styr på tidspunkt for reverifikation

Her får du et overblik over vores samlede serviceydelser

Kontakt