Inspektion

Scanvaegt Systems leverer systemer til inspektion og kontrol af en lang række parametre, f.eks: vægt, volumen, metalrester, fremmedlegemer, etiket-indhold, etiketplacering og stregkode.

Opfylder produktet ikke kravene, frasorterer inspektionssystemet det og bidrager til højere fødevaresikkerhed og produktkvalitet.

Vores inspektionssystemer kontrollerer, at produktets indhold og visuelle tilstand opfylder de opsatte kriterer og frasorterer produktet, såfremt kriterierne ikke overholdes. Systemerne kan håndtere både ferske, frosne, våde eller tørre produkter, pakket i bakker, poser, dåser, æsker og kasser.

Kontakt