Scanvaegt sporbarhedsløsning sikrer fuld sporbarhed på alle produkter

Scanvaegt Sporingsløsninger

Sporing, lagerstyring og kontrol med udløbsdato

Scanvaegt sporbarhedsløsning sikrer fuld sporbarhed på alle produkter, lige fra varemodtagelse til ekspeditionen og videre ud til kunden. Systemet inkorporer ligeledes funktioner for lagerstyring og kontrol af produkternes udløbsdato.

Sporbarhedssystemet år det let at gå tilbage og tjekke en hvilken som helst vare og finde ud af, hvor råvarerne kom fra, hvilke produkter råvarerne indgår i, og hvem færdigvarer er solgt til.

Ved varemodtagelse: 

Med en håndscanner registreres varen ind som modtaget fra den aktuelle leverandør, sammen med oplysninger om varenr., batchnr., antal, nettovægt og udløbsdato. Varen kan tillige kvalitetskontrolleres på kriterier som transportskade, kravsoverholdelse, analysecertifikat og afvigelsesrapport

I produktionen:

For varer, der indgår i et mix med andre varer, oprettes et nyt batchnr./varenr. Den enkelte vare scannes med håndterminal, hvorefter varenr., batchnr., nettovægt og evt. antal registreres under det nye, overordnede batch- og varenr. Når det nye mix er færdig, registreres det ind på lager vha. scanning med håndterminal.

Ved ekspedition:

Ved ekspedtion af ordrer vælges kunden på en liste og ordrenummeret indtastes Såvel varenr., batchnr. som nettovægt og antal scannes og knyttes til kunden. Systemet checker varerne på lager og advarer operatøren, hvis der findes varer med kortere holdbarhed på lageret, så de istedet anvendes til ordren.

Til ordre-check:

Ved ordrepakning kaldes den aktuelle ordre på etiketteringsudstyrets terminal. Samtidig hentes varestamdata online, hvorefter systemet kontrollerer, om varen findes på lager.

Styring af lagerbevægelser: 

Samtlige varer scannes ind og ud fra lager vha. en håndterminal, der overfører data til det overordnede system. Det sikrer et overblik over lagersituation og varernes holdbarhed, hvilket letter ordre-disponering.

Ved alle step i processen laves en registreringskladde, hvor alle registreringer indgår. Denne kladdde godkendes af kvalitetschefen.

Scanvaegt Sporingsløsninger

Læs brochure

Scanvaegt Sporingsløsninger

Download

Har du spørgsmål eller vil du gerne ringes op?

Send os en mail - vi kan hjælpe dig videre

Kontakt