Scanvaegt ABWL System

Automatisk vejning, etikettering og kontrol af vægt og stregkode

Scanvaegt ABWL System vejer og mærker kartonen og kontrollerer samtidig, at såvel vægt-indhold som oplysninger på etiketten er korrekte, at EF-etiketten er korrekt placeret og at stregkoden er læsbar.

Sikkerhed for korrekt mærkede kartoner med korrekt vægt-indhold

Når kartoner skal pakkes, forsegles, vejes og mærkes, er der en risiko for fejl. Fejlene kan være af forskellig art; vægt-indholdet kan være forkert, stregkoden kan være ulæselig, EF-etiketten kan sidde forkert, der kan være uoverensstemmelse mellem indhold og etiket.

Den slags fejl kan man undgå vha. af Scanvaegt ABWL System, der – ud over at veje og mærke kartonen – samtidig kontrollerer, at såvel vægt-indhold som oplysninger på etiketten er korrekte, at EF-etiketten er korrekt placeret og at stregkoden er tydelig og læsbar.

Såfremt kartonen afviger specifikationerne, frasorteres den og kører ud på en fejlbane til evt. ompakning.

Integrerede kontrolfunktioner eliminerer fejl  

Når kartonen er strappet, påsættes EF-etiketten over strappen og kontrolleres efterfølgende af en farvescanner.

ABWL systemet har en stopfunktion, der sikrer, at der kun er én karton på vægten ad gangen, så man undgår fejlvejninger. Når kartonen er vejet, sammenkobler vejeterminalen vægten med ordre-oplysninger, der hentes fra virksomhedens eget IT-system. Herefter føres kartonen hen til etiketteringsfunktionen, hvor vægt og ordre-oplysninger udprintes på etiket, der automatisk påsættes kartonens gavl eller side. Det kan frit defineres, hvilke oplysninger, der skal printes, samt layout på etiketten.

Nu aflæser en scanner stregkoden på etiketten og efterkontrollerer, at den er læsbar og at den stemmer overens med data genereret i vejeterminalen ved registrering på vægten.

Ét system med mange funktioner 

Den nye veje- og etiketteringsstation består af:

  • Etiket-applikator til påsætning af EF-etiket
  • Farvescanner for kontrol af korrekt påsætning af EF-etiket
  • Båndvægt til vejning af karton samt vejeterminal til vægtregistrering og kommunikation med IT-system
  • Transportør med centreringsunit, der retter kartonen ind på plads
  • Etiketprinter i stålkabinet og etiket-applikator
  • Scanner til efterkontrol af kunde-etiket og karton.

Fleksible etiket-applikatorer 

ABWL systemets etiket-applikatorer, der er udviklet af Scanvaegt Systems, har et fleksibelt design, som giver adskillige muligheder for placering af etiketten på kolli-pakninger; etiketten kan placeres på siden af kartonen, på frontgavl eller endegavl, på kartonens overside eller over kartonens kant. Applikatorerne kan endvidere også etikettere kolli af forskellige størrelse samtidig.

Etiket-applikatorerne kræver ikke særlig stor afstand imellem de forskellige kolli – dette, sammenholdt med deres høje applikeringshastighed, gør, at de kan håndtere op til 20 kolli pr. minut ved kolli med variabel vægt og op til 40 kolli pr. minut ved kolli med fastvægt.

Smarte features

  • Samtidig kontrol af såvel vægtindhold som oplysning på etiket
  • Eliminering af fejl
  • Fleksibelt design med adskillige muligheder for placering af etiket
  • Høj applikeringshastighed

Har du spørgsmål eller vil du gerne ringes op?

Send os en mail - vi kan hjælpe dig videre

Kontakt