Marinevejesystemer 

Marinevejesystemer er designet specifikt til at kunne klare de skrappe krav, der stilles til vejning ombord på fiskefartøjer. Vægtene kan håndtere de fleste veje-opgaver, selv under meget våde og barske forhold.

Præcis vejning – under alle forhold

Uanset hvor høj søen er, vejer marinevægtene altid præcist og hurtigt. De har en avanceret funktion til kompensation af bådens bevægelser, som sikrer præcise vejeresultater. Marinevægtene har samtidig en høj registreringshastighed, så vejning foregår hurtigt, hvilket optimerer produktiviteten. Kompenseringen for bevægelserne sker kontinuerligt, så vægten altid vejer fuldstændigt nøjagtig.

Kontakt