Verificering er en kontrol af vægten, hvor det afprøves om den overholder de i typegodkendelsen fastsatte tolerancer for godkendelse til køb og salg.

Verifikation

Godkendelse af vægten til salgsbrug

Verificering er en kontrol af vægten, hvor det afprøves om den overholder de i typegodkendelsen fastsatte tolerancer for godkendelse til køb og salg. I bekræftende fald udstedes der en verifikationsattest og vægten plomberes.

Verifikationen må kun udføres af laboratorier, godkendt af myndighederne.

Akkrediteret laboratorium 

Scanvaegt Systems er akkrediteret af myndighederne og er godkendt som notified body af EU til verifikation af EU-typegodkendte vægte. Vi er også bemyndiget til at udføre de lovpligtige førstegangsverifikationer og re-verifikationer i hele EU.

Dokumentation

Som dokumentation kan vi udstede følgende dokumenter:

  • Verifikationsattest 
  • Certificate of Conformity
Service Thumbnail.png

Læs brochure

Verifikation

Download

Har du spørgsmål eller vil du gerne ringes op?

Send os en mail - vi kan hjælpe dig videre

Kontakt