Delbar-sporingsetiket.jpg

Podzielna etykieta umożliwiająca identyfikację

We współpracy ze Scanvaegt Systems Scanvaegt Labels dostarczyło kompleksowe rozwiązanie do zapewniającego identyfikowalność znakowania do jednej z duńskich rzeźni. Rozwiązanie składa się zarówno z urządzeń etykietujących wraz z oprogramowaniem, jak i z etykiet.

Na potrzeby tego zamówienia Scanvaegt Labels zaprojektowało i dostarczyło liczne, specjalistyczne etykiety, wykonane odpowiednio z kartonu i odpornego na rozrywanie tworzywa sztucznego, używane w działach rozbioru rzeźni.

Etykieta zapewniająca identyfikowalność charakteryzuje się szczególną, „podzielną”
formą z wieloma, identycznymi etykietami na tym samym „arkuszu” – można je odrywać pojedynczo w miarę dokonywania rozbioru i umieszczać je przy wyciętej części w skrzyniach E2. Pozwala to na zapewnienie, że do wykrojonej części dołączone będą dane identyfikacyjne.

Kontakt