Neutrale,-hvide-etiketter-1-.jpg

Neutralne, białe etykiety

Neutralne etykiety na towary detaliczne, kartony i palety

Możemy dostarczyć neutralne, białe etykiety w szeregu różnych formatów – od najmniejszych w rozmiarze 25 x 25 mm do dużych etykiet paletowych i etykiet w formacie A4.

Etykiety są dostępne zarówno w wersji wykonanej technologią termiczną, jak i termotransferową, z różnego rodzaju klejami.

W zależności od konkretnego zadania, do którego etykieta ma być używana, produkujemy optymalną etykietę upewniając się jednocześnie, że będzie ona odporna na ew. wilgoć, mróz lub kurz i że będzie się ona cechowała odpowiednią przyczepnością.

Podkreślenia

  • Etykiety najwyższej jakości
  • Brak migracji do żywności
  • Konkurencyjne ceny
  • Niższe koszty utrzymania
  • Krótkie terminy dostaw
  • Niższe zużycie urządzeń drukujących
Kontakt