meeting-2020.jpg

Selskapets viktigste ressurs

Innovasjon og originalitet er forutsetninger for å kunne bevare den markedsledende stillingen som Scanvaegt inntar. Derfor utgjør våre ansatte selskapets viktigste ressurs.

Som ansatt hos oss er du sikker på å få en faglig utfordrende hverdag der du får mulighet til å utvikle både dine personlige og faglige ferdigheter. Vi legger vekt på at den enkelte ansatte er i stand til å arbeide både selvstendig og i tett samspill med andre dyktige medarbeidere, avhengig av den konkrete oppgaven eller situasjonen.

Vi tilbyr fortløpende interne etterutdanningskurs og støtter også deltagelse i eksterne spesialkurs som kan bidra til å forbedre den enkeltes faglige ferdigheter. De ansattes faglige kompetanse og engasjement for selskapet er et vesentlig element for at Scanvaegt skal nå sitt ordnede mål.