IT-systemer

ScanX.Net leverer et modulbasert, skalerbart IT-system for håndtering og administrasjon av brovektsveiinger.

IT-systemet har en rekke standardmoduler til bl.a. avfallsregistrering, rapportering, betaling, trafikkstyring, identifisering, fakturaberegning og mye mer. IT-systemet kan også styre flere produksjons- eller behandlingsanlegg med forskjellige geografiske beliggenheter og dele opp data fra de forskjellige anleggene i den samme databasen.

Kontakt