ScanClassifier_00.jpg
ScanClassifier_0.jpg
ScanClassifier_2.jpg

ScanX.NET ScanClassifier

Riktig sortering av materialer for resirkulering

ScanClassifier er en dedikert programvareløsning som gir bedre utnyttelse av gjenbrukbare materialer ved å sortere dem nøyaktig i korrekte fraksjoner. Løsningen bidrar på den måten til den sirkulære økonomien. ScanClassifier er en modul under ScanX.NET-paraplyen, som er Scanvaegt Systems’ programvaresystem til brovekter og datainnsamling i den sirkulære økonomien.

Med ScanClassifier kan mottaksanleggene sørge for korrekt sortering og oppdeling av de innleverte fraksjonene, og dermed sikre riktig betaling for f.eks. jern, metall, tre og andre gjenbrukbare produkter.

I ScanClassifier registreres de sorterte materialene som kommer inn på mottaksanlegget, og deles opp iht. alle gjeldende krav og forskrifter. Samtidig registreres rett verdi for materialet, slik at leverandøren avregnes med rett pris for materialene.

Presis sortering i riktig produkttype

ScanClassifier kan håndtere en lang rekke sorteringstyper som dekker alle områder. Samtidig kan du velge blant fire sorteringsmetoder, for så å legge til ev. sorteringskostnader. Så du har alltid kontroll på at sorteringen skjer iht. retningslinjene.

Kundene forteller;

”Med ScanClassifier blir lageret vårt hele tiden oppdatert, så vi vet nøyaktig hva vi har liggende av forskjellige materialer for videresalg. Dessuten har vi nok spart en manns arbeid og redusert risikoen for tastefeil, forsvunne avregningssedler og misforståelser." 

CFO Anders Holmer Flansmose, Bradahls Produkthandel

Les case story om ScanClassifier-systemet her...

 

Enkel og effektiv arbeidsflyt

ScanClassifier gir en enkel, men svært effektiv flyt som foregår slik:

 1. Kjøretøyet ankommer plassen
 2. Kjøretøyet leverer materialet til klassifisering, noe som gir en startvekt for den samlede leveransen
 3. Kjøretøyet forlater plassen igjen
 4. I ScanClassifier kan operatøren nå sortere og registrere materialene i de riktige verdiene for hver enkelt fraksjon
 5. Når startvekten kommer ned på 0 kg og det ikke er mer materiale å klassifisere, avslutter ScanClassifier klassifiseringen
 6. Data fra klassifiseringen kan lagres i ScanX.NET, og det kan skrives ut en utførlig rapport

Denne flyten i ScanClassifier sikrer full kontroll og oversikt over:

 • hvilke materialer og mengder som er levert inn på plassen
 • hvor mye av de gjeldende fraksjonene som er utsortert
 • hvor stor lagermengden av fraksjonene er.

Fri bevegelse med mobil løsning

Fordi ScanClassifier kjører på et nettbrett eller mobiltelefon, kan du bruke systemet hvor som helst. Du trenger ikke å logge på en PC på kontoret eller sende dataene til en datamaskin via e-post. Alle data kan lagres i skyen eller skrives ut direkte. Det gjør ScanClassifier til en 100 % mobil løsning som samtidig gir mulighet for å arbeide fullstendig papirløst, og på den måten redusere kostnader til papir og skåne miljøet.

Smarte funksjoner

 • Full sporbarhet for alle materialer som leveres inn på plassen
 • Garantert korrekt registrering av fraksjoner og korrekt avregning mellom selger og kjøper
 • 100 prosent mobilitet – oppgaven kan løses hvor som helst og når som helst
 • Effektivisering av arbeidsflyten og dataregistreringen
ScanClassifier.png

Les brosjyre

ScanClassifier

Download
Kontakt