Chassisvekt for Krokbiler er konstruert til nøyaktig veiing og brukes f.eks. ved tømming og lastning av avfallsbeholdere eller lasteplan på maskiner.
Chassisvekt for Krokbiler hjelper sjåføren til å optimere bilens utnyttelsesgrad og for å unngå overlast.

Chassisvekt for Krokbiler

Nøyaktig veiing direkte på bilen

Chassisvekten er konstruert til nøyaktig veiing og brukes f.eks. ved tømming og lastning av avfallsbeholdere eller lasteplan på maskiner. Systemet hjelper sjåføren til å optimere bilens utnyttelsesgrad og for å unngå overlast.

Systemet er godkjent for kjøp og salg transaksjoner, dvs. debitering basert på lastet eller losset vekt.

En chassisvekt består av åtte lasteceller, kabler, veieinstrument og kvitteringsskriver. Installasjon skjer ved nyproduksjon eller som ettermontering. Lasteceller monteres mellom chassis og overbygning og et display i førerhuset viser tydelig hvor mye som lastes eller losses samt den totale lasten.

Systemet kan kompletteres med PC i bilen til kjøreruter og datainnsamling, RFID system og posisjonering.

Smarte funksjoner

  • Nøyaktig veiing direkte på bilen
  • Godkjent ifølge STAFS 2007:18 til debitering basert på vekt
  • Øk utnyttelsesgraden
  • Robust konstruksjon med lang levetid
  • Skriver med vekt, dato og tid
  • Kan kompletteres med PC i bilen og RFID-system
  • Kapasitet 30.000 kg
  • Deling Fra 10 kg
  • Godkjenning S-212101
  • EN 45501 Klasse III alt. IIII
Botek-vejesystem-til-hejselad-med-hydraulikstempler.png

Les brosjyre

Chassisvekt for Krokbiler

Download

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt