Botek B5001 er en styreenhet, som sikrer, at tømmings-informasjonen fra bilen blir håndtert på en sikker måte.

Botek B5001

Driftsikker Datahåndtering

Botek B5001 er en styreenhet, som sikrer, at tømmings-informasjonen fra bilen blir håndtert på en sikker måte. 
Botek B5001 er en styreenhet, der er utviklet for å øke driftsikkerheten i systemene våre ytterligere et nivå. Alt veie- og RFID-utstyr koples til enheten og styres av programvaren Helios.

Fordelen med B5001 er at vi kan tilslutte systemene våre dynamisk til det systemet som kunden bruker og foretrekker. Uansett om kunden har et eksisterende system basert på Windows eller Android, så sikrer vi, at tømmings-informasjonen fra bilen blir håndtert på en sikker måte.

Sammen med styreprogramvaren Helios med Helios Web kan kunden selv se tømmingsinformasjonen fra den pågjeldende bilen direkte på nettleseren.

Enheten logger på all nødvendig informasjon fra det monterte utstyret og er et virkningsfult verktøy, når man vil feilsøke eller kontrollere om utstyret virker som det skal.

Botek-5001+6000-thumbnail.png

Les brosjyre

Botek B5001

Download

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt