LPR.jpg
ScanX.NET-LPR_2.jpg

ScanX.NET LPR

Automatisk, effektiv identifisering

License Plate Recognition identifiserer automatisk bilen ved å lese av registreringsskiltet ved hjelp av et videokamera, og overfører så data til ScanX.NET, der kundens opplysninger hentes frem. Det skjer raskt og enkelt – og forhindrer samtidig bruk av feil kort og registrering av uriktige kundeopplysninger.

LPR-systemet erstatter den litt mer tidkrevende prosessen med å identifisere et kjøretøy. Funksjonen gjør det enklere og raskere å identifisere – og forhindrer samtidig ev. bruk av feil  kort og registrering av uriktige kundeopplysninger.

Enkel og rask registreringsprosess

Når bilen kjører inn på brovekten, starter LPR-kameraet automatisk med å skanne registreringsskiltet på ca. 6 meters avstand. Hvis registreringsskiltet gjenkjennes, vises nummeret på brovektsterminalen. Nå kan sjåføren bare trykke på det registreringsnummeret som vises for å bekrefte – eller bruke et kort som normalt.

Hvis et registreringsskilt gjenkjennes av kameraet, lagres registreringsnummeret og bildet i minnet for fremtidig bruk og oppbevares i databasen sammen med registreringen, f.eks. til rapporter. Det gjelder også hvis registreringen gjøres ved at sjåføren skanner sitt kort.

Bildet av registreringsskiltet kan også ses direkte i ScanX.NET via registreringsarkivet.

Det identifiserte registreringsnummeret kan brukes til å starte en veiing – en 1. eller 2. veiing.

Presis avlesning 

Videokameraet har innebygd infrarødt lys og monteres på stolpen på VT200-terminalen, noe som gir en optimal lesevinkel på 19° ved en avstand på 6 meter. Det sikrer korrekt avlesning av registreringsskiltet i 99 % av alle tilfeller – også selv om det er mørkt, hvis registreringsskiltet er tilsmusset eller det er dårlig vær.

ScanX.NET LPR.png

LES BROSJYRE

Download
Kontakt