Løsning til råstoffutlevering håndterer inn- og utveiing av lastebiler, styring av utlevering, adgangskontroll til området, styring av bommer, kommunikasjon og integrering til ERP-systemet.

Løsning til råstoffutlevering

Veiing, styring og administrasjon av råstoffutlevering

Scanvaegts løsning håndterer inn- og utveiing av lastebiler, styring av utlevering, adgangskontroll til området, styring av bommer, kommunikasjon og integrering til ERP-systemet.

Rask ekspedisjon

Sjåføren veier den tomme bilen inn på en bilvekt og taster de relevante dataene for de materialene han skal hente – det kan være varenr., kundenr., leveranse, ordrenr. o.l. Systemet guider ham igjennom registreringen, og deretter kan bilen kjøre bort og man kan laste på råstoffene.

Hvis man ønsker en raskere ekspedisjon, kan man velge å ha bilens tomvekt (taravekt) forhåndsregistrert i systemet. Dra trenger ikke sjåføren å gjennomføre 1. veiing – innveiing av tom bil – men kan nøye seg med å veie ut den fullastede bilene og lese av RFID-kortet.

Når veiingen er ferdig, eksporteres alle veiedata automatisk til kundens administrative system, der faktureringen kan skje uten behov for ytterligere manuell registrering.

Integrering til Pfreundt-veiesystem

Scanvaegt-løsningen kan brukes sammen med Pfreundt-veiesystemer til hjullastere. Via ScanX.NET Gravel-modulen er det integrering mellom ScanX.NET og Pfreundts WK60-terminal på hjullasteren.
Det betyr at vektdata fra veiing av råstoffer foretatt med hjullasteren, kan overføres og sammenkjøres med vektdata fra bilvekten.

Løsningen består av:

  • Bilvekt type 6200
  • ScanX.NET 2.4
  • ScanX.NET Gravel-modul
  • VT200 terminal med RFID-kortleser
  • Touch-free RFID-kort
Scanvaegt.-heavy-duty.-løsninger.-UK.png

Les brosjyre

Løsninger for råstofflevering

Download

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt