Mobile veiesystemer

Scanvaegt Systems er leverandør av mobile veiesystemer for integrering i renovasjonsbiler, containerlastebiler, hjullastere og i baklukelifter. 

De integrerte veiesystemene håndterer automatisk veiing, registrering og optimalisering av en lang rekke oppgaver. 

Mobilveiesystemet for renovering håndterer bl.a. RFID-identifisering av avfallsbeholdere, digitale kjørelister samt elektronisk registrering og online rapportering til kontoret i sanntid.

Kontakt