Komplett veieløsning er enkel og brukervennlig, og sikrer at veiingen foregår raskt og feilfritt.

Komplett veieløsning

Rask og enkel innveiing og utveiing

Scanvaegt leverer komplette veieløsninger til innveiing og utveiing av korn, gjødsel eller levende dyr.

Løsningen er enkel og brukervennlig, og sikrer at veiingen foregår raskt og feilfritt.

Systemet har tre kartoteker til hhv. kjøretøyer, varer og kunder/mark. I kartotekene opprettes ID-numre for kjøretøyer og kunder samt varenumre for de materialene som skal veies.

Når kjøretøyet stopper på brovekten, må sjåføren identifisere seg selv og opplyse om varenr. Han kan identifisere sig med enten touch-free RFID-kort eller ved å velge ID-nr. på veieterminalens forvalgstaster. Her registrerer han også hvilken vare han kjører med. Betjeningen er enkel og gjøres raskt med noen ganske få trykk.

Rask, feilfri registrering

Ved bruk av RFID-kort skal kortet kun holdes foran kortleseren, som raskt registrerer identifiseringen. Det forhindrer feilinntasting, siden alt foregår automatisk. RFID-kortet kan også inneholde varenumre, slik at man heller ikke trenger å taste inn dem manuelt.

Dersom man skal foreta en reell nettoveiing, så kreves det vanligvis at man veier kjøretøyet 2 ganger – nemlig fullt og tomt eller tomt og fullt. Deretter beregnes nettovekten ved å trekke fra tomvekten fra fullvekten.

Med Scanvaegt-løsningen kan man likevel registrere kjøretøyets tomvekt i databasen, slik at man kun trenger å veie kjøretøyet med full last – altså kun én veiing. Denne veiemetoden forenkler prosessen og sparer arbeidstid.

Enkel datahåndtering

De registrerte dataene kan enten lagres på en USB-minnepinne, eller de kan overføres online til en PC, der man kan gå inn i SQL-databasen og generere rapporter med f.eks. dagstotaler og uketotaler med de inn- og utveide mengdene.

Løsningen består av:

  • Bilvekt type 6100 eller 6200
  • Terminal type Systec
  • Printer til utskrift av veiekvittering
  • RFID-kortleser
  • Eksternt stordisplay
  • Touch-free RFID-kort
Scanvaegt.-heavy-duty.-løsninger.-UK.png

Les brosjyre

Utbytteløsning for landbruket

Download

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt