Løsninger for miljø- og gjenvinningsstasjoner får hvert år besøk av mange privatpersoner, og disse skal registreres i sentraladministrasjonen for alle stasjonene i kommunen eller fylket.

Løsninger for miljø- og gjenvinningsstasjoner

Veiing og registrering av enkeltpersoners besøk

Gjenvinningsstasjonene får hvert år besøk av mange privatpersoner, og disse skal registreres i sentraladministrasjonen for alle stasjonene i kommunen eller fylket. Til dette formålet har Scanvaegt utviklet en løsning som registrerer og samler inn påkrevd informasjon og holder orden på kvoten som de respektive bruker har.

Rask innveiing og registrering av hver bruker

Bruker og bil veies inn på en bilvekt og registrerer brukerkortet sitt i en bilvektsterminal. Her registrerer ScanX.Net-programmet den individuelle brukerens opplysninger – enten etter antall besøk eller antall kilo avfall vedkommende har levert.

Utveiing av produkter fra miljøstasjonen

Etter hvert som containerne fylles, kjøres de vekk fra miljøstasjonen og videre til for eksempel forbrenning. Hver lastebil med containere veies ut, og avfallet/produktene i den gjeldende container registreres under riktig kategori. Deretter rapporteres dataene inn i Scanvaegts program ScanX.Net.

Innsamling av data til sentral administrasjon

ScanX.Net kan administreres fra f.eks. et sentralt kontor hvor flere anlegg ( facility ) er koblet opp. Dvs. at det på hovedkontoret til enhver tid finnes oversikt over transaksjonene på alle anleggene.

Scanvaegt.-heavy-duty.-løsninger.-UK.png

Les brosjyre

Løsninger for miljø- og gjenvinningsstasjoner

Download

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt