Botek Evolution 2 Automatisk tømmingsregistrering

Automatisk tømningsregistrering

Botek Evolution 2 er et verktøy til å planlegge, optimere, gjennomføre og rapportere innsamlingsarbeid med automatisk tømmingsregistrering.

Systemet sikrer, at hver tømming av dunker registreres automatisk av søppelbilen og rapporteres i realtid til kontoret med tidspunkt, sted og eventuelle avvik. Systemet kvalitetssikrer avhentning og gir mulighet for en høy kvalitet og presisjon i administrasjon og kundeservice.

I Evolution har dere styr på kunder, beholdere, biler og sjåfører på en enkel og overskuelig måte. Bortsett fra verktøy til ruteplanlegging og ruteoptimering kan man i realtid følge innsamlingsarbeidet med overblikk over rutene til samtlige biler med estimert tid tilbake på ruten. I systemet kan man enda raskt flytte beholdere mellom ruter eller samkjøre en rute mellom flere biler.

Smarte funksjoner

  • Forbedre eksisterende ruter basert på tømmingshistorikk
  • Beholdere som legges til på en rute havner på rett posisjon på ruten
  • Foreslår optimert kjøreavtale
  • Viser kjørestrekning
  • Estimerer tidsforbruk
  • Inkluderer kjørevei, portkoder osv. etter kundens parameter
  • Optimere kjøreavtale fra bilen i drift ut ifra hvor bilen befinner seg nå.
Botek-evolution-2.png

Les brosjyre

Botek Evolution 2

Download

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt