Bruksklare løsninger for forbrenningsanlegg integrerte programvareløsningen registrerer veiingene presist med tanke på fakturering og miljøregnskap.

Bruksklare løsninger for forbrenningsanlegg

Komplette veiesystemer for inn- og utveiing, registrering og datainnsamling

En bilvektløsning fra Scanvaegt er en komplett løsning uten begrensninger. Den integrerte programvareløsningen registrerer veiingene presist med tanke på fakturering og miljøregnskap.

Alle produkter – brovekter, terminaler, indikatorer og veieceller – er svært fleksible og kan integreres i eksisterende installasjoner, mens programvare- systemene kan integreres i administrative systemer og utveksle data med andre IT-systemer via nettverk, Internett eller eksterne medier.

Elementer i en bruksklar bilvektløsning

Antallet bilvekter avhenger av forbrenningsanleggets kapasitet. På større anlegg kunne en løsning bestå av følgende elementer:

 • bilvekt for innveiing og bilvekt for utveiing av komprimatorbiler
 • bilvekt med både inn- og utveiing kun for containerbiler
 • dataterminaler for styring, dataregistrering og ekstern kommunikasjon
 • ID-systemer: rask og feilfri identifisering av bil, leverandør og sjåfør
 • trafikklys, bomanlegg og videoovervåkning

Effektive veieoperasjoner

 • rask innveiing
 • presis vektregistrering
 • utveiing av tomvogn
 • beregning av nettovekt
 • rask avvikling
 • betaling med kort via automat eller kontant

Automatisk prosesstyring

 • identifisering ved hjelp av LPR, magnetkort, strekkode eller RFID
 • utskrift av kvittering og veiesedler
 • styring av inn- og utkjøring på brovekt v/trafikklys og bommer
 • kommunikasjon over samtaleanlegg
 • opplysninger om kjørerute
 • styring av eksterne porter og dieselpumper

Datainnsamling og -behandling

 • datainnsamling og sky-basert overføring
 • import/eksport til/fra administrativt system
 • ordreregistrering
 • prisstyring
 • fakturering
 • generering av standard-/spesialrapporter og statistikker samt data til veiesedler
 • komplette kartoteker for kunde, sjåfør, vare, ordre

Programvare som registrerer og samler inn alle data

I tillegg til maskinvare består løsningen også av Scanvaegts programvare, ScanX.NET, som er spesielt utviklet for brovektveiing innenfor blant annet miljøområdet. ScanX.NET kan også inkludere modulen ScanReports, som via Internett gir forbrenningsanleggets kunder tilgang til egne veietransaksjoner fra brovektene.

ScanReports registrerer alle veietransaksjoner på brovektene og overfører data til en server som kundene kan logge seg inn på hjemmefra og hente ut den informasjonen de ønsker. Dermed kan kundene se sine egne veiinger lenge før de får fakturaen fra anlegget.

Scanvaegt.-heavy-duty.-løsninger.-UK.png

Les brosjyre

Bruksklare løsninger for forbrenningsanlegg

Download

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt