Løsninger til gen-vindingsindustri

Løsninger for gjenvinningsindustrien

Mottak og sortering av skrap, jern, metall og tilsvarende returprodukter

Scanvaegt leverer komplette løsninger for innveiing, identifisering og registrering av jern, skrap, metall og tilsvarende returprodukter med IT-integrering og innrapportering av avfallstyper til det offentlige.

Løsningen består typisk av en brovekt, en sjåførterminal og en ScanX.Net-programvaremodul for registrering og innrapportering.

Når lastebilen med returproduktene ankommer anlegget, veies den på brovekten, hvor den også registreres på sjåførterminalen. Data fra terminalen overføres så til en PC i veieboden, der de lagres og klargjøres for overføring til en sentral database på virksomhetens hovedkontor.

Innsamling av data til sentral administrasjon

I ScanX.Nets kartoteker kan man også kople sammen egne varenr. med tilsvarende Norsk standard.

ScanX.Net gir dessuten mulighet for å overføre data til økonomi- og lagerstyringssystemer. Likeledes kan data som allerede finnes i disse systemene overføres til Scanx.Net, slik at man unngår å opprette stamdata mer enn én gang.

Offline-veiing 

Ettersom det er den lokale veie-PCen som styrer veieprosessen, kan man fortsatt veie selv om forbindelsen til den sentrale databasen skulle gå ned. Dermed har man et svært driftssikkert system hvor veiingen blir utført og resultatene håndtert og deretter overført til en sentral database.

Data kan også overføres til andre administrative systemer som økonomi- og lagerstyringsystemer.

Scanvaegt.-heavy-duty.-løsninger.-UK.png

Les brosjyre

Løsninger for gjenvinningsindustrien

Download
Kontakt