Supplerende bilvektsutstyr

Scanvaegt Systems tilbyr forskjellig tilleggsutstyr til bilvektsløsningen din, inkludert bomanlegg, trafikklys, ID-kort, videoovervåkning og store displayer.

På denne måten kan du skalere anlegget ditt opp fra den enkle veieløsningen til et mer komplekst bilvekt system med trafikkregulering, identifisering og registrering av nummerplate og last.

Utstyret styres av IT-systemet ScanX.net, som inneholder database og standardverktøy for registrering og innsamling av data fra veiesystemer og terminaler. Avhengig av bransje og oppgave kan systemet bygges ut med individuelle moduler som sammen med tilbehørsutstyret effektivt kan løse spesifikke utfordringer.

Kontakt