Inspeksjon

Scanvaegt Systems leverer systemer for inspeksjon og kontroll av en lang rekke parametere, f.eks.: vekt, volum, metallrester, fremmedlegemer, etikettinnhold, etikettplassering og strekkode.

Dersom produktet ikke oppfyller kravene, sorterer inspeksjonssystemet det bort, og det bidrar til høyere matvaresikkerhet og produktkvalitet.

Inspeksjonssystemene våre kontrollerer at produktets innhold og visuelle tilstand oppfyller de kriteriene som er satt og sorterer ut produktet dersom kriteriene ikke overholdes. Systemene kan håndtere ferske, frosne, våte eller tørre produkter, pakket i brett, poser, bokser, esker og kasser.

Les mer om metalldetektorer, x-ray systemer, checkweighers og vision kontrollsystemer.

Kontakt