ScanPlant-NG_WPL_2023.jpg

ScanPlant-NG WPL Weigh Price Labelling

Intelligent og effektiv merking

Intelligent og effektiv merking

ScanPlant NG WPL er et intelligent programvaresystem som sikrer at produktene merkes med riktig informasjon som varedeklarasjoner, ingredienser, oppbevaringsforskrifter, holdbarhetsangivelse, EAN- og GS1-strekkoder.

Systemet håndterer også opplysninger om produktets opprinnelse og partinumre til bruk for sporing av de enkelte produktene. ScanPlant WPL sikrer full sporbarhet gjennom alle ledd og har automatisk summering av data til neste pakkenivå – fra produkt til kolli og fra kolli til palle.

Fritt redigerbare etikettdesign

Etikettene kan designes fritt med alle former for tekst, grafikksymboler, linjer, rammer, strekkoder inkl. 2D-strekkoder som Datamatrix og QR. Systemet understøtter Unicode og kan derfor skrive ut alle utenlandske tegn, f.eks. gresk, kinesisk, arabisk og russisk. Alle Windows-skrifttyper kan brukes til utskrift – det sikrer ensartet produktprofilering. Det er også mulig å bruke nøytrale etiketter, der store deler av informasjonen skrives ut inline på pakkelinjer.

Automatisk summering til neste ledd

ScanPlant WPL har en automatisk summeringsfunksjon. Når et kolli er pakket fullt, skrives automatisk en kollietikett ut med summerte data over innholdet, f.eks. antall samt netto- og bruttovekt. Samme funksjon gjelder for palletering. Når pallen er full, skrives palleetiketten automatisk ut med de summerte dataene.

Emne-, kolli- og palleetiketter kan skrives ut på samme eller separate etikettskrivere. Emballasjeetikettene kan valgfritt forsynes med GS1-strekkoder for bruk til mottak og sporing hos mottakere.

Mange sterke funksjoner

  • Automatisk datasummering til totaletikett
  • Full sporbarhetsstyring
  • Fritt redigerbare etikettdesign
  • Alle Windows-skrifttyper og utenlandske tegn
  • Kontroll med pakkevekt
  • Brukervennlig operatørskjerm (OI)
  • Raskt produktskift vha. strekkodeleser
  • Displayvisning av pakkejobb vha. fremdriftsviser 

Rask og effektiv operasjon

ScanPlant WPL gjør det enkelt å håndtere merking av produktene. Oppstart av pakkeoppgave gjøres raskt ut fra produkt-, salgsordre- eller pakkenummer. Når produktet er valgt, vises alle relevante opplysninger på skjermen, og operatøren kan pakke, registrere og skrive ut etiketten.

Ordre- og pakkenummeret gir mulighet til å skape varianter på samme produkt, som f.eks. skal merkes med annen etikettdesign, pris eller strekkodetype.

Som alternativ til inntasting av et nummer kan operatøren benytte en strekkodeleser til raskt produktskift ved skanning av ID-strekkode. På samme måte kan sporbarhetsdata skannes og vises.

Hvis veieresultatet ligger utenfor forhåndsfastsatte vektgrenser, advares operatøren. På skjermen vises en løpende logg – her kan operatøren foreta evt. krediteringer. Det er også mulig å foreta justeringer av innholdet på en palle.

Operatøren kan tvangslukke en salgsordre, en kartong eller en palle på et hvilket som helst tidspunkt. Pakkes det til en salgsordre, vises det en fremdriftslinje på skjermen, slik at operatøren ser hvor langt pakking av ordren er kommet.

Ordrer kan opprettes og tilpasses lokalt i ScanPlant, men kan også importeres fra et eksternt ordresystem. Her er det også mulig med automatisk utskrift av forsendelses- og/eller sporbarhetsdokumenter.

Robust pakkeløsning

ScanPlant WPL kan også brukes på Scanvaegts pakkestasjon for veiing, pakking og merking med individuell vekt og vekt/pris i strekkode. Pakkestasjonen som består av Scanvaegts robuste industrivekt, pt9000 industriterminal og skriver, kan også leveres som vanntett løsning med rustfritt stålskap for skriver til tungindustrien.

Full sporbarhet (tilvalg)

WPL-systemet fås med tilvalg, slik at systemet automatisk registrerer hvilke produksjonspartier som er brukt til et parti ferdigvarer, og hvilke kunder som har mottatt varer fra det aktuelle partiet ferdigvarer.

ScanPlant WPL.png

Les brosjyre

ScanPlant NG WPL System

Download
Kontakt