ScanPlant Process-modulen gir en unik oversikt over hele produksjonen og viser effektiviteten i produksjonslinjene.
ScanPlant NG Process-modulen håndterer alle trinnene i produksjonen, fra mottagelse, forbruk , produksjon.
ScanPlant NG Process støtter alle enheter av produkter og materiale, inkludert råvarer, halvfabrikater, krydder, emballasjemateriell og andre forbruksvarer.
ScanPlant NG Process sørger for registreringer - det vil spare de ansatte for tid og gi en mer effektiv utnyttelse av ressurser i produksjonen.

ScanPlant-NG Process Management

Optimaliserer produktivitet og ressurser

ScanPlant Process-modulen gir en unik oversikt over hele produksjonen og viser effektiviteten i produksjonslinjene, utbytte, give-away og andre nøkkeltall - dette gjør det mulig å overvåke og styre produksjonsprosessen mer effektivt.

Gjennomsiktighet i hele prosessen

ScanPlant NG Process-modulen håndterer alle trinnene i produksjonen, fra mottak, forbruk og produksjon av varer til utsending av ferdige varer.

Modulen kan tilpasses til individuelle behov og gir en unik oversikt over hele produksjonen, inkludert effektiviteten i produksjonslinjen, utbytte, give-away og andre nøkkeltall, f.eks. KPI’er - dette gjør det mulig å styre prosessen mer effektivt.

Nøkkeltallene i produksjonen så vel som KPI-er kan overvåkes i sanntid i tillegg til historisk.

ScanPlant NG Process støtter alle enheter av produkter og materiale, inkludert råvarer, halvfabrikater, krydder, emballasjemateriell og andre forbruksvarer. All registrering skjer elektronisk med datastyring av registreringene, noe som gjør at man blir kvitt papirarbeid i produksjonen.

ScanPlant NG Process sørger for alle registreringer - det vil spare de ansatte for tid og gi en mer effektiv utnyttelse av ressurser i produksjonen.

Ved å integrere modulen Full Traceability er det mulig å skrive ut relevant sporbarhetsinformasjon automatisk i tillegg til å advare operatøren om ikke å bruke produkter, som har bestemte sporbarhetsdata.

Ved å kombinere prosessdataene med tilgjengelige data fra produksjonen eller ERP-systemer er det mulig å generere nøkkeltall og KPI-rapporter, noe som via SMS Office gir en rask oversikt over produktiviteten i anlegget.

Smarte funksjoner

  • Mindre give-away
  • Større effektivitet
  • Høyre utbytte
scanvaegt-scanplant-ng-process-management-low.png

Les brosjyre

ScanPlant NG Process Management

Download
Kontakt