ScanPlant NG-modulen tilbyr fleksibel etikettdesign og sikrer – i kombinasjon med systemintegrasjon.
Modulen ScanPlant NG Scanning - Weighing - Labelling er et smart verktøy for å lage fleksibel etikettdesign og for å sikre korrekt informasjon på etikettene.
ScanPlant NG Scanning - Weighing - Labelling-modulen støtter alt maskinvareutstyr fra Scanvaegt.
ScanPlant NG Scanning • Weighing • Labelling gjør arbeidsprosedyrene mer effektive og reduserer antallet feil.

ScanPlant-NG Scanning • Weighing • Labelling

Effektiv og brukervennlig

Denne ScanPlant NG-modulen tilbyr fleksibel etikettdesign og sikrer – i kombinasjon med systemintegrasjon – at korrekt informasjon trykkes på etikettene. Dette gjør arbeidsprosedyrene mer effektive og reduserer antallet feil.

Skanning, veiing og merking

Modulen ScanPlant NG Scanning - Weighing - Labelling er et smart verktøy for å lage fleksibel etikettdesign og for å trykke korrekt informasjon på etikettene.

Det er enkelt å lage nye etikettdesigner i denne modulen, slik at man sparer tid. Kombinert med systemintegrasjon kontrollerer modulen opplysningene som skal trykkes på etikettene og sikrer korrekt informasjon.

Til sammen gjør dette at arbeidsprosedyrene blir mer effektive og at antall feil blir redusert.

Ved å lage dynamisk etikettdesign kan antall etikettutforminger holdes på et minimum.

ScanPlant NG Scanning - Weighing - Labelling-modulen støtter alt maskinvareutstyr fra Scanvaegt, f.eks. industrivekter, automatiske etiketteringssystemer, etikettskrivere, strekkodeskannere og radioskannere (RFID’er) i tillegg til kontrollvekter, metalldetektorer og sorteringssystemer.

Modulen støtter også kommunikasjon med tredjepartsutstyr som SCADA-systemer, kontrollkameraer, strømningsmålere og PLC-er.

Det er mulig å koble til en separat etikettskriver for å skrive ut palleetiketter med totalvekt, noe som blir akkumulert automatisk basert på kartongregistreringen.
Den variable vekten til de individuelle kartonger legges sammen når den forhåndsdefinerte mengden av kartonger per pall er nådd, og printes deretter på palleetiketten.

Smart Concepts  

Scanvaegt tilbyr flere komplette løsninger for skanning, veiing, etikettering og inspeksjon ved å inkorporere programvare og maskinvare.

Blant løsningene er ABWL-systemene   – Automatic Box Weigh Labelling   – for automatisk veiing, utskrift og påsetting av etiketter på kartonger og lignende produkter. Disse systemene kan inkorporere funksjoner for kontroll av strekkode, vektkontroll med mulig kassering, ordredatakontroll og forseglingsetikett.

Smarte funksjoner

  • Fleksibel design
  • Korrekt informasjon
  • Enkel drift
Scanvaegt-ScanPlant-NG-Scanning-Weighing-Labelling.png

Les brosjyre

ScanPlant NG Scanning • Weighing • Labelling

Download

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt