ScanPlant-NG_Manufacturing-Execution-System_d.jpg (1)

ScanPlant NG - nytt manufacturing execution system forbedrer din inntjening

Siden Scanvaegt Systems og Accuratech inngikk et partnerskap 16. mai, har begge parter jobbet intenst med utvikling av nye maskinvare- og programvareløsninger for kunder i næringsmiddelindustrien.

Det nære samarbeidet har allerede resultert i et nytt manufacturing execution system - ScanPlant NG - som optimaliserer produksjonsprosessen og bidrar til høyere inntjening.

ScanPlant NG – Next Generation – er et effektivt verktøy for overvåkning av produktivitet, lagerutvikling, utbytte og give-away i sanntid. Systemet innsamler dataregistreringer ved mottak av varer, lagring, produksjon, pakking og utsending, som danner grunnlaget for automatiske nøkkeltall og KPI i sanntid. Dette gir innsikt, raskere oppfølging, bedre styring og gjør det mulig med rask inngripen, noe som vil forbedre selskapets inntjeningsmuligheter.

Større utbytte

Med ScanPlant NG Yield Control kan du sikre at selv små avvik i de forskjellige prosessene blir oppdaget. Dette gjør at man kan iverksette forebyggende tiltak, redusere give-away og unngå store tap i den samlede fortjenesten. Det er mulig å kontrollere utbytte på forskjellige nivåer, slik som avdelinger, dager, skift og partier, etter operatør eller etter utstyr.

Full sporbarhet

ScanPlant NG tilbyr sporbarhet i alle trinn i produksjonsflyten – fra inntak av varer, tilskjæring, veiing, behandling, vareopptelling, pakking og utsending. Dette sikrer fullt dokumentert sporbarhet, der individuelle varer og ingredienser kan spores tilbake til et bestemt sted og tidspunkt i prosessen.

Sømløs dataintegrering

ScanPlant NG er et åpent system som kan integreres med andre IT-systemer så vel som maskinvareutstyr, inkl. tredjepartsenheter. Dette gjør det mulig å registrere, kombinere og presentere all produksjonsdata i ett enkelt system.

Skalerbart og fleksibelt

ScanPlant NG består av moduler som kan kombineres slik at de passer nøyaktig til din produksjon og dine behov – løsningen kan skaleres fra én enkelt funksjon og opp til et stort og komplekst MES-system. ScanPlant NG har moduler for bl.a. prosesstyring, lagerstyring, ordrestyring, kvalitetskontroll, veiing & merking og sporbarhetsstyring.

Tidsbesparende og brukervennlig

ScanPlant NG har et svært brukervennlig operatørgrensesnitt med logiske funksjoner og ett skjerm design, som kan tilpasses til individuelle prosesser og kun vise relevant innhold på skjermen på det relevante språket. Dette gjør bruk rask og enkelt å lære, sparer tid og forhindrer registreringsfeil.

Vil du vite mer?

ScanPlant NG Manufacturing Execution 

Trykk her
Kontakt