Fleksible og presise etiketteringsmaskiner til automatisk etikettering

Scanvaegt Systems har i mer enn 30 år vært leverandør av innovative etiketteringssystemer for print og påføring av etiketter på en rekke detaljprodukter.

Påføring av etiketter med etiketteringsmaskin kan f.eks. være på brett, begre, glass, flasker, bøtter, flate pakker, poser, kjegleformede bøtter, ovale flasker, pappkartonger – praktisk talt alt!

Etiketteringssystemene er allsidige og kan plassere etiketten på toppen, fronten, siden, bunnen og gavlen på produktet, eller omkring et rundt produkt. Etiketten kan også plasseres over produktets kant og fungere som forsegling.

Vi tilbyr også spesialetikettering

Et Scanvaegt-system kan håndtere automatisk etikettering med påføring av forskjellige spesialetiketter, f.eks.:

  • En flerlagsetikett med flere sider som kan foldes ut, med utdypende informasjon
  • Gjennomsiktige etiketter med etterfølgende trykk av hvit tekst
  • Forseglingsetikett over kanten på produktet
  • Innholdsetikett over tre sider på produktet – «C-wrap»
  • Salgsetikett på skjøre produkter som er vanskelige å håndtere
  • 360 gr. påføring av forseglingsetikett

Hvert produkt håndteres effektivt og skånsomt uansett form og applikeringsmetode, takket være etiketteringsmaskinens design med bl.a. trykkruller, tiltrykkingsfunksjon og vakuum.

Etiketteringsmaskin med fleksible applikeringsmetoder

Etiketteringssystemene våre fås med forskjellige applikeringsmetoder som er tilpasset produktet som skal merkes, slik at man oppnår optimal etikettpåføring. Uavhengig av formen på produktet har vi en løsning som kan håndtere oppgave.

Få den beste presentasjonen av varene dine med de riktige etikettene

En flott og informativ etikett gir varene dine den beste presentasjonen, noe som bidrar til økt salg. Vi har vårt eget etikettrykkeri og designavdeling, som ligger i Odense, og kan produsere alle typer av etiketter. I kraft av vår brede erfaring med både etiketter og etiketteringsutstyr, vet vi hvilke krav etiketten må oppfylle for å fungere optimalt – både visuelt og teknisk.

Scanvaegt Systems som servicepartner

Vi kan bidra til å sikre at produksjonsanlegget ditt er i drift 24 timer i døgnet, gjennom et stort, landsomfattende servicenettverk med mer enn 70 teknikere i lokale servicesentre. Ved å utføre forebyggende vedlikehold og skifte ut deler sikrer vi at produksjonsutstyret ditt fungerer optimalt, at det er riktig innstilt og at det yter det maksimale – det kan sees på bunnlinjen. En Scanvaegt Serviceavtale gir deg grundig vedlikehold og akutt førstehjelp – det optimaliserer driftssikkerhet og oppetid. Les mer om Scanvaegt Service.

Kontakt