Visuelt kontrollsystem med stor presisjon

Scanvaegt Systems tilbyr et visuelt kontrollsystem som kontrollerer varene med høy presisjon og sorterer ut ev. defekte varer.

Det visuelle kontrollsystemet kontrollerer alle produktemballasjer for fysiske forhold og sorterer dem vekk hvis de ikke oppfyller forhåndsdefinerte innstillinger og krav. Systemet kan kontrollere f.eks. strekkodelesbarhet, etikettposisjon, pakkedimensjoner, tekster og priser på etiketten og flere andre kritiske elementer.

Emballasje som ikke overholder med forhåndsdefinerte innstillinger og krav, blir automatisk sortert vekk. Det betyr at man unngår retur av defekte forsendelser og kostbare tilbakekallinger.

Systemet utfører en 100 % kontroll av pakkede og merkede produkter, som kan kontrolleres med høy presisjon og høy hastighet.

Kontakt