Manufacturing Execution System

ScanPlant NG gir unik oversikt over produksjonen med informasjon om produksjonslinjenes effektivitet, utbytte, give-away og andre nøkkeltall - dette gjør det mulig at optimalisere driften og øke utbyttet.

ScanPlant NG Manufacturing Execution System er et enestående verktøy for å overvåke produktivitet, lagerutvikling, utbytte og marginer i sanntid. Det tilbyr et unikt grunnlag for bedre styring og rask inngripen, slik at man kan forbedre selskapets inntjeningsmuligheter.

ScanPlant NG består av moduler, som kan kombineres slik, at de passer nøyaktig til din produksjon og dine behov – løsningen kan skaleres fra én enkelt funksjon og opp til et stort og komplekst MES-system.

Kontakt