Scanvaegts Box-ready-løsning håndterer alle oppgaver i forbindelse med merking av produkter, kolli og paller

Scanvaegt Totalkonsepter

Merking av produkter, kolli og paller

Scanvaegts Box-ready-løsning håndterer alle oppgaver i forbindelse med merking av produkter, kolli og paller. Hele prosessen er automatisert, noe som sparer tid og ressurser og gir god oversikt over utbyttet.

Optimal administrasjon av leveringskjeder forutsetter riktige opplysninger, da dette er helt avgjørende for både effektivitet og sikkerhet i alle ledd, fra produsent til sluttkunde. Det stiller krav til pålitelige og integrerte etiketteringssystemer som kan styre alle varedata samt sikre rasjonelle arbeidsprosesser.

Våre automatiserte box-ready-etiketteringsløsninger sparer både tid og sikrer at produsentene kan oppfylle kravene fra kundene om blant annet sporing, sikkerhet, identifisering, styring av batcher og utløpsdatoer, internasjonal standardisering og kvalitetskontroll.

En typisk box-ready-løsning inneholder:

  • automatisk etikettering og veiing av produkter
  • metallsporing av emballerte produkter, som kontrolleres for metallrester
  • strekkodekontroll – etiketten skannes og lesbarheten kontrolleres
  • sortering med ulike metoder, der produkter enten sorteres etter vektgrupper eller etter en forhåndsdefinert sorteringsfaktor, slik at varene får en passende flyt frem til pakkestasjonene
  • kollipakkestasjoner
  • etikettering av kolli med en sum-etikett som kan genereres automatisk ut fra veiing eller strekkodelesing

Samtlige løsninger har optimal integrering; det gjelder både integrering mellom produksjon og de overordnede administrative systemene samt integrering mellom forskjellig maskinvare i produksjonen, som skriver, PLS, vekt osv. Likeledes er det dataintegrering mellom merking av produkter, kolli og paller, slik at man oppnår en synkronisert og sammenhengende produksjonsflyt.

Sporingsløsninger
Scanvaegts sporingsløsning sikrer full sporbarhet for alle produkter, fra varemottak til ekspedisjon og videre ut til kunden. Systemet omfatter også lagerstyring og kontroll av utløpsdato.

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt