Scanvaegt ABWL System

Automatisk veiing, etikettering og kontroll

Scanvaegt ABWL System veier og merker kartongen og kontrollerer samtidig at både vekt og andre opplysninger på etiketten er riktige, at EF-etiketten er korrekt plassert og at strekkoden er lesbar.

Sikkerhet for korrekt merkede kartonger med riktig vekt

Når kartonger skal pakkes, forsegles, veies og merkes, er det en viss risiko for feil. Feil kan være av ulik art; vekten kan være feil, strekkoden kan være uleselig, EF-etiketten kan sitte feil og det kan være uoverensstemmelse mellom innhold og etikett.

Slike feil kan unngås ved hjelp av Scanvaegts ABWL System, som utover å veie og merke kartongen kontrollerer at både vekt og andre opplysninger på etiketten er riktige, at EF-etiketten er korrekt plassert og at strekkoden er tydelig og lesbar.

Hvis kartongen avviker fra spesifikasjonene, sorteres den vekk og kjøres ut på en feilbane til ev. ompakking.

Integrerte kontrollfunksjoner eliminerer feil

Når kartongen er stroppet, settes EF-etiketten over stroppen og kontrolleres så av en fargeskanner.

Scanvaegt ABWL Systemet har en stoppfunksjon som sikrer at det kun står én kartong på vekten om gangen, slik at man unngår feilveiing. Når kartongen er veid, kopler veieterminalen vekten til ordreopplysninger som hentes fra bedriftens eget IT-system. Så føres kartongen til etiketteringsmekanismen, der vekt og ordreopplysninger skrives ut på en etikett som automatisk settes på kartongens topp eller side. Man kan fritt definere hvilke opplysninger som skal skrives ut samt layouten på etiketten.

Nå leser en skanner av strekkoden på etiketten og etterkontrollerer at den er lesbar og stemmer overens med informasjon generert via veieterminalen ved registrering på vekten.

Ett system, mange funksjoner

Scanvaegt ABWL Systemet består av:

  • Etikettapplikator til påsetting av EF-etikett
  • Fargeskanner for kontroll av riktig påsetting av EF-etikett
  • Båndvekt for veiing av kartong samt veieterminal for vektregistrering og kommunikasjon med IT-systemet
  • Transportør med sentreringsenhet sørger for at kartongen kommer på plass
  • Etikettskriver i stålkabinett og etikettapplikator
  • Skanner til etterkontroll av kundeetikett og kartong.

Fleksible etikettapplikatorer

Veie- og etiketteringsstasjonens etikettapplikatorer, som er utviklet av Scanvægt Nordic, har en fleksibel design som gir mange muligheter for plassering av etiketten på kollipakninger; etiketten kan plasseres på siden av kartongen, i front eller ende, på kartongens overside eller over kartongens kant. Applikatorene kan også etikettere kolli med forskjellig størrelse samtidig.

Etikettapplikatorene krever ikke særlig stor avstand mellom hvert kolli – dette, og den høye applikeringshastigheten, gjør at de kan håndtere opptil 20 kolli per minutt ved kolli med variabel vekt og opptil 40 kolli per minutt ved kolli med fastvekt.

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt