Myggenes_1.jpg
Myggenes_2.jpg
Myggenes_3.jpg
Myggenes_5.jpg

Sjøsterk IT-oppgradering med SeaPack System

Med det nyutviklede SeaPack System for ferdigpakking av fisk om bord på fisketrålere har Fiskeskipper Claus Pedersen taget et kvantesprang når det gjelder brukervennlighet og lave servicekostnader.

Det nye SeaPack System fra Scanvaegt er skreddersydd for det hektiske og harde pakkearbeidet som finner sted i lasterommet på tråleren. Her foregår sortering og pakking av fisk ute på havet døgnet rundt.

Brukervennlighet er avgjørende

Fiskeskipper Claus Pedersen på HM227 Myggenes er svært fornøyd med det nye sjøpakkesystemet; I min verden skal ting være så enkle som mulig. Det kan ikke være riktig at man må være en IT-ekspert for å finne ut av hvordan man bruker systemet, og sånn var det med det gamle systemet vårt, sier han.

Nede i lasterommet viser Claus Pedersen forskjellen på brukervennligheten på det nye og det gamle sjøpakkesystemet som brukes til veiing, merking og registrering av fisk til sjøs.

På det gamle systemet var feltene på skjermen der vi fysisk måtte taste inn fiskeart og størrelse, altfor små. Vi har jo på våte gummihansker når vi sorterer fisk. Og dessuten var det veldig komplisert når vi måtte inn i systemet og endre på vektgrenser eller fiskearter, forklarer han.

Enkel betjening sparer arbeidstid 

På det nye Scanvaegt SeaPack-systemet, som Claus Pedersen for øvrig har vært med på å utvikle, har man derimot økt brukervennligheten; For det første er skjermen over dobbelt så stor som den gamle skjermen. Dessuten er grafikken mye mer oversiktlig, med store felter som er lette å trykke på selv med våte gummihansker. Dette systemet kan alle medarbeiderne våre bruke, det virker bare. Vi slipper en masse bry, og vi sparer tid, sier Claus Pedersen.

Fokus på god økonomi 

I tillegg til brukervennligheten setter Claus Pedersen også pris på de lave servicekostnadene som følger med det nye systemet; Konkurransen er hard i vår bransje, så vi er nødt til å se på økonomien når vi skal investere i nytt IT-utstyr. Vi har også inngått en serviceavtale for det nye systemet som er mye bedre og billigere enn den avtalen vi hadde før, påpeker Claus Pedersen.

Han viser til at Scanvaegt har landets største serviceorganisasjon på fiskeriområdet. 

Utfordring

 • Vanskelig betjening med arbeidshansker
 • Fastlåst, uhensiktsmessig rekkefølge på knapper
 • Tidkrevende registrering og rapportering
 • Høye servicekostnader

Løsning

 • Større terminal med større knapper
 • Fri rekkefølge og plassering av knapper
 • Registrering ved hjelp av rullegardinmenyer
 • Automatisert innrapportering
 • Ny support-partner

Verdi

 • Raskere pakking gir høyere kvalitet
 • Skreddersydde pakkeprogrammer sparer arbeidstid
 • Enkel betjening og registrering
 • Lavere kostnader og bedre inntjening

Oversikt over inntjening ute på sjøen

SeaPack-systemet kan gi oversikt over inntjeningen mens båten fremdeles er på havet. Systemets prisstyringskartotek har standardpriser for alle fiskearter. Basert på dagens fangst og dagspriser kan skipperen generere en rapport i SeaPack med beregning av verdien for den aktuelle fangsten.

Ny, stor tråler – med SeaPack om bord 

Eiergruppen bak fartøyet har bestilt en ny toppmoderne tråler hos Karstensens Skibsværft i Skagen, Danmark. Tråleren er over dobbelt så stor som HM227 Myggenes og får installert to splitter nye  SeaPack-systemer fra Scanvaegt.

Fleksibelt, skalerbart system 

SeaPack-systemet kan leveres både som ”add-on”-system med kun programvare og computerterminal for integrasjon med eksisterende marinevekter og printere – og som komplett løsning med programvare, computerterminal og nye marinevekter og printere. 

Grafikken er mer oversiktlig med store felter som er lette å trykke på - selv med våte gummihansker. Dette systemet kan alle medarbeiderne våre bruke, det virker bare. Vi slipper en masse bry, og vi sparer tid.
Claus Pedersen Skipper & Ejer, HM227 Myggenes

Eksport til myndighetene

Systemet har integrasjon til myndighetenes registreringssystem – e-log – med automatisk eksport av alle relevante opplysninger om tur, slep, fangst osv. Feltene fylles automatisk ut med data fra SeaPack-systemet, så skipperen ikke trenger å gjøre det manuelt, men kan spare arbeidstid.

SeaPack-systemet gir en rekke fordeler som:

 • Rask pakking
 • Brukervennlig betjening
 • Enkel turplanlegging
 • Enkelt systemoppsett
 • Styr på slantkasser
 • Oversikt over inntjening
 • Lave servicekostnader
 • Integrasjon med e-log
 • Rask pakking
 • Enkel turplanlegging
 • Styr på slantkassene
 • Oversikt over inntjening

Les brosjyr

ScanPlant NG SeaPack System

Download

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt