ScanPlant-NG Manufacturing Execution System

Forbedrer produksjonsprosessen – øker fortjenesten

ScanPlant NG Manufacturing Execution System er et enestående verktøy for å overvåke produktivitet, lagerutvikling, utbytte og give-away i sanntid.

Registrering av mottagelse av varer, lagring, produksjon og utsending danner grunnlaget for automatiske nøkkeltall og KPI-er i sanntid. Dette gir innsikt, raskere oppfølging, bedre styring og gjør det mulig med rask inngripen, noe som vil forbedre selskapets inntjening.

Styring av hele produksjonen

ScanPlant NG gir deg bedre styring, gjennomsiktighet og gyldig datafangst for alle prosessene i produksjonen og tilbyr programvareløsninger for:

 • prosesstyring
 • lagerstyring
 • ordrestyring
 • kvalitetskontroll
 • skanning, veiing, merking
 • forsendelse
 • full sporbarhet
 • OEE – sporing av stopptid
 • adgangskontroll
 • prestasjonsovervåkning
 • dataintegrering med andre systemer
 • rapportering

Større utbytte

Med ScanPlant NG Yield Control kan du sikre at selv små avvik i de forskjellige prosessene blir oppdaget. Dette gjør at man kan iverksette forebyggende tiltak, redusere give-away og unngå store tap i den samlede fortjenesten.

Skalerbart, fleksibelt og modulært

ScanPlant NG består av moduler som kan kombineres slik at de passer nøyaktig til din produksjon og dine behov – løsningen kan skaleres fra én enkelt funksjon og opp til et stort og komplekst MES-system.

Full sporbarhet

ScanPlant NG tilbyr sporbarhet i alle trinn i produksjonsflyten – fra inntak av varer, tilskjæring, veiing, behandling, vareopptelling, pakking og utsending. Dette sikrer fullt dokumentert sporbarhet, der individuelle varer og ingredienser kan spores tilbake til et bestemt sted og tidspunkt i prosessen.

Enkel, sømløs dataintegrering

ScanPlant NG er et åpent system som kan integreres med andre IT-systemer så vel som maskinvareutstyr, inkl. tredjepartsenheter. Dette gjør det mulig å registrere, kombinere og presentere all produksjonsdata i ett enkelt system.

Tidsbesparende og brukervennlig drift

ScanPlant NG har et svært brukervennlig operatørgrensesnitt med raske, logiske funksjoner og skjerm design som kan tilpasses til individuelle prosesserer - det gjør det raskt og enkelt å lære, sparer tid og forhindrer registreringsfeil.

Sterke fordeler

 • Unik oversikt over produksjonen
 • Større utbytte
 • Full sporbarhet
 • Tidsbesparende og brukervennlig
 • Sømløs dataintegrering
 • Skalerbart og fleksibelt
ScanPlant NG Manufacturing Execution System

LES BROSJYRE

ScanPlant NG Manufacturing Execution 

Download
Kontakt