Scanvaegt Sporingsløsninger for Fisk

Sporing, lagerstyring og kontroll med utløpsdato

Scanvaegts sporingsløsning sikrer full sporbarhet for alle produkter, fra varemottak til ekspedisjon og videre ut til kunden. Systemet omfatter også funksjoner for lagerstyring og kontroll av produktenes utløpsdato.

Sporingssystemet gjør det enkelt å gå tilbake og sjekke en hvilken som helst vare og finne ut hvor råvarene kom fra, hvilke produkter råvarene inngår i og hvem ferdige varer er blitt solgt til.

Ved varemottak:

Med en håndskanner registreres varen som mottatt fra den aktuelle leverandøren, sammen med opplysninger som varenummer, batchnummer, antall, nettovekt og utløpsdato. Varen kan i tillegg kvalitetskontrolleres ut fra kriterier som transportskade, kravoppfyllelse, analysesertifikat og avviksrapport.

I produksjonen:

For varer som inngår i en miks med andre varer opprettes det et nytt batchnr./varenr. Den enkelte varen skannes med en håndterminal, hvorpå varenr., batchnr., nettovekt og ev. antall registreres under det nye, overordnede batch- og varenummeret. Når den nye miksen er ferdig, registreres den inn på lager ved hjelp av skanning med håndterminal.

Ved ekspedisjon:

Ved ekspedisjon av ordrer velges kunden fra en liste og ordrenummeret tastes inn. Både varenummer, batchnummer, nettovekt og antall skannes og knyttes til kunden. Systemet kontrollerer varene på lager og varsler operatøren hvis det finnes varer med kortere holdbarhet på lageret, slik at disse i stedet brukes til ordren.

Ved ordresjekk:

Ved ordrepakking hentes den aktuelle ordren frem på etiketteringsutstyrets terminal. Samtidig hentes varestamdata på nett, hvorpå systemet kontrollerer om varen finnes på lager.

Styring av lagerbevegelser:

Samtlige varer skannes inn og ut fra lager ved hjelp av en håndterminal som overfører data til det overordnede systemet. Dette sikrer oversikt over lagersituasjonen og vareholdbarhet, noe som letter ordrehåndteringen.

For alle trinn i prosessen lages det en registreringskladd der alle registreringer inngår. Denne kladden godkjennes av kvalitetsansvarlig.

Sporingsløsninger

Les brosjyre

Sporingsløsninger

Download

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt