Scanvaegt-End-of-Line-Solutions.jpg

Bedre lønnsomhet på pakkelinjen

Scanvaegt Systems er en av de ledende leverandørene i Skandinavia innen ”End Of Line”-systemer på pakkelinjen, og kan tilby en helautomatisk og skalerbare løsninger for hele linjen. Samtlige prosesser – fra de emballerte matvarene er kontrollveid og påsatt etiketter til de står i kasser på en pall – kan kjøres automatisk gjennom systemet, uberørt av menneskehender.   

Scanvaegt Systems har i flere tiår levert en rekke avanserte pakkeløsninger, primært til kjøtt-, fiske- og kyllingindustrien, både i Norge og i utlandet.

Scanvaegt har et bredt spekter av forskjellige EOL-løsninger som omfatter både maskinvare og programvare. Forkortelsen EOL står for End-Of-Line og dekker den delen av pakkingen som begynner der det emballerte produktet blir kontrollveid og påsatt etiketter med all relevant informasjon.

Vi retter i denne artikkelen søkelyset mot kontrollveiing og automatiske og fleksible merkesystemer, som vi har arbeidet med EOL i 30 år. Vi kommer ofte inn i bildet når kunden har et rasjonaliseringsprosjekt. Kunden ønsker vanligvis høyere kapasitet, sikkerhet (bl.a. reduksjon av menneskelige håndterings- og tastefeil samt null datafeil), sporbarhet og ikke minst personalbesparelser.

Kunden er også svært interessert i tilbakebetalingstiden, som ofte er på under ett år. Det henger sammen med at man ofte kan spare arbeidstimer tilsvarende en fulltidsstilling pr. trinn i de forskjellige EOL-prosessene – sammenlignet med et 10 år gammelt pakkeanlegg.

Tilbakebetalingstiden er ofte på under ett år - det henger det sammen med at man ofte kan spare arbeidstimer tilsvarende en fulltidsstilling pr. trinn i de forskjellige EOL-prosessene.

Automatiserte løsninger til veiing og merking

Scanvaegt kan levere en rekke forskjellige automatiserte EOL-løsninger, bl.a. WPL-systemer (weigh price labelling), som brukes til veiing og merking av detaljpakker i første del av pakkelinjen. Dette system kombinerer to funksjoner.

WPL-Systemet sjekkveier først pakken, deretter skriver systemet ut en etikett med informasjon om vekt, dato, batchnummer og strekkode, og setter etiketten på pakningen. Ligger pakken vektmessig utenfor de definerte grenseverdiene, blir den automatisk sortert bort og kjørt ut på et separat bånd, slik at man unngår å sende ut varer med feil vektinnhold. Dette systemet er Formel 1-modellen, og er noe av det mest effektive og driftssikre på markedet med en maksimal hastighet på 120 emner pr. min.

På neste trinn blir pakkene pakket i kasse eller kartong. Når kartongen er ferdigpakket, blir den forseglet, veid og merket – her kan Scanvaegt også tilby en automatisert løsning med et ABWL-system som gir økt flyt i pakkeavdelingen. En av ABWL-løsningene våre (automatic box weigh labelling) kan håndtere flere forskjellige kartongtyper på linjen samtidig, via produkt-ID-koder. Her avstemmer systemet kartongen. Det sikrer at det er overensstemmelse mellom både produktene i kartongen, opplysningene på etiketten, vektinnholdet og sporingsetiketten. Ved en uoverensstemmelse blir kartongen automatisk sortert bort.

Innenfor ABWL-området med kartongmerking har Scanvaegt utviklet et konsept sammen med et stort dansk slakteri. Konseptet er skalerbart, og er designet slik at flere forskjellige kartonger kan kjøre på samme bånd i pakkeavdelingen.
På den måten sparer slakteriet penger på lønnskostnader. Tidligere var det nødvendig å plassere en medarbeider ved hver veiestasjon for å velge varenummer ut fra en visuell vurdering.    

For å sikre en god og jevn trafikk på pakkelinjen har Scanvaegt utviklet en løsning som sikrer at det kun kjører ett kolli pr. båndmodul. Derfor kan farten skrus opp til 20–30 kartonger pr. min med like stor sikkerhetsgrad på merking. Løsningen kan også håndtere evt. stopp på linjen og forhindre opphoping av pakker.

Endelig kommer siste trinn på pakkeavdelingen, hvor Scanvaegt-systemet automatisk merker pallen med de ferdigpakkede kartongene med SSCC-etiketter på to eller tre sider, og evt. i forskjellige høyder. Systemet kan også sjekke lesbarhet av strekkoden på etiketten, og sikre at den kan leses av strekkodeskannere hos kundene.

ScanPlant NG MES – skaper bedre bunnlinje og styrker konkurranseevnen

Fellesnevneren for alle de forskjellige EOL-prosessene er programvaren, som binder alt sammen.

Scanvaegt tilbyr et effektivt verktøy til produksjonsstyring – ScanPlant NG – som er et manufacturing execution system til styring og planlegging av alle prosesser fra varemottak til produksjon, pakking, lagerstyring og forsendelse. I pakkeavdelingen brukes ScanPlant bl.a. til styring av oppgaver som metalldetektering, sjekkveiing, vekt-/prismerking, kartongmerking og pallemerking.

Vi er en av få leverandører som dekker alle prosesser i produksjonen. Vi har programvare som samler inn data og sikrer at kunden kan overvåke produksjonsutviklingen og skape transparens i alt fra produktivitet og lagerutvikling, til utbytte og svinn i sanntid. Datainnsamling er veien til økt inntjening.

Med ScanPlant kan kunden også spare arbeidstid og redusere feilkilder, bl.a. med automatisk ordreekspedisjon.

Vi opplever stor vekst i salget av ScanPlant-løsninger. Det er et unikt verktøy som også kan brukes av små og mellomstore matvarevirksomheter. Bare på dette området kan selv en mindre virksomhet spare arbeidstid tilsvarende en halv stilling. Det gir en bedre bunnlinje å investere i et nytt EOL-anlegg, og det styrker kundenes konkurranseevne, som er under stadig press.

Matvarevirksomhetene vi arbeider sammen med, ligger langt fremme innen automatisering. Og blant dem er det også flere mellomstore virksomheter. De vet godt at en optimert produksjon gir markant bedre inntjening.      

Kontakt