Bilvektsløsninger

Scanvaegt Systems designer og leverer komplette brovektsløsninger til veiing, registrering, datainnsamling og kontroll, som bidrar til kvalitet, effektivitet og økt fortjeneste.

Løsningene består av brovekter, terminaler, trafikkstyringssystemer, overvåkningsutstyr
samt IT-systemer og er designet for å håndtere bransjespesifikke oppgaver i miljøsektoren, gjenvinningsindustrien, entreprenørbransjen, råstoffindustrien, gjenvinningssentre og i landbruket. Brovektssortimentet vårt omfatter både fullbetongsbrovekter, stålbrovekter, støp-selv brovekter og flyttbare brovekter.

Kontakt