Om Scanvaegt Heavy Duty

Scanvaegt Systems er markedsledende skandinavisk leverandør av høyteknologiske løsninger til veiing, registrering, datainnsamling og kontroll, som gjør arbeidsoppgavene lettere og øker lønnsomheten hos både private og offentlige virksomheter.

Scanvaegt Systems er en sterk partner for bedrifter som ønsker å forbedre effektiviteten og skape større inntjening.

Som en av bransjens mest erfarne leverandører har Scanvaegt Systems i flere tiår levert bransjespesifikke, innovative løsninger til miljøsektoren, gjenvinningsindustrien, entreprenørbransjen, energisektoren, råstoffindustrien, gjenvinningsstasjoner, jordbruk og andre næringer. Løsningene er skalerbare og omfatter både maskinvare, programvare, service og rådgivning.

Med egne utviklingsavdelinger for programvare og maskinvare rår Scanvaegt Systems over kompetente spesialister med bred kunnskap om bransjen – og kan dermed designe den optimale løsningen som styrker kundenes virksomhet.

Et tett samarbeid mellom våre skandinaviske datterselskaper og serviceavdelinger gjør at vi kan tilby hjelp på tvers av landegrensene og yte service til kundene våre, som opererer internasjonalt med avdelinger i flere land.

  • Ansatte
    220
  • Land
    5
  • Grunnlagt
    1932

Kunde caser

I samarbeid med kundene våre har vi skrevet forskjellige cases som forteller hvordan de konkrete løsningene fungerer og hva de har betydd.

Kundene våre står daglig overfor nye utfordringer som stiller ekstra krav til produksjonsprosessen. De utfordringene kan vi hjelpe til med å løse og samtidig bidra til å skape mer verdi for kundene våre.

Du kan lese om kundene våre, produksjonen og erfaringene deres, og om de resultatene de har oppnådd ved å bruke løsninger og systemer fra Scanvaegt for å løse noen av de utfordringene de står overfor hver dag. Vi håper at erfaringene deres kanskje kan inspirere deg og gi deg ideer til forbedringer av produksjonen.

Utvikling og karriere

Innovasjon og originalitet er avgjørende forutsetninger for at Scanvaegt Systems skal kunne fortsette å være markedsledende. Medarbeiderne våre er derfor virksomhetens viktigste ressurs.

Som medarbeider hos oss er du sikret en faglig utfordrende hverdag der du kan utvikle både de personlige og faglige kvalifikasjonene dine. Vi legger vekt på at den enkelte medarbeider er i stand til å arbeide både selvstendig og i tett samspill med andre dyktige medarbeidere, avhengig av den konkrete oppgaven eller situasjonen.

Vi tilbyr fortløpende interne videreutdanningskurs, og støtter deltakelse i eksterne spesialkurs som kan være med på å styrke den enkeltes faglige kvalifikasjoner. Medarbeidernes faglige kompetanse og engasjement i virksomheten er avgjørende for at Scanvaegt Systems skal nå sine overordnede mål.

Kontakt