Mikael-Færch-Thomasen.jpg
Brian-Dahl.jpg
coffeemachine.jpg
meeting-situation4.jpg

Møt de ansatte i Scanvaegt Systems

Her møter du en håndfull av våre ansatte, blir kjent med arbeidsoppgavene deres og hvordan det er å være en del av Scanvaegt Systems.

Brian Dahl

Brian jobber som Application Specialist i utviklingsavdelingen der hans oppgave blant annet er å stille opp kravsspesifikasjoner til nye produkter i samarbeid med salgs- og utviklingsavdelingen, utføre kvalitetskontroll og tester, verifisere at maskin- og programvare er kompatible samt drive support for salg og utvikling. Brian har likeledes ansvaret for support på Scanvaegts egenutviklede automatiske veieprodukter.

Brian startet sin karriere hos Scanvaegt Systems i 2002 som kjørende servicetekniker, tilknyttet Holstebro-avdelingen.  Etter 10 år rykket han opp til supportavdelingen på hovedkontoret, der han i en årrekke som Support Manager har gitt support til mange kunder både i Danmark og i Scanvaegts datterselskaper i Sverige, Norge, Tyskland og Polen. Her blir Brian til stadighet overrasket over hvor forskjellige markedene er, selv om de geografisk er svært nære hverandre – f.eks. er man i Sverige langt mer automatisert i matvareprosessproduksjonen.

Brians stilling krever både fleksibilitet og evnen til å omstille seg. Men han trives med å være i en arbeidssituasjon der ingen dager er like, og der han aldri helt vet hva dagen vil bringe.

Brian motiveres i høy grad ved å få løst tekniske utfordringer hos kunden – også selv om det noen ganger kan bety lange arbeidsdager. Han forteller: ”Vi supportmedarbeidere er helt klar over at for kunden er hvert minutt med nedetid ensbetydende med ekstra kostnader. Derfor er det ytterst tilfredsstillende raskt å få løst problemstillinger som samtidig kanskje hjelper kunden til å optimere en arbeidsprosess. Det er også givende med selve kundekontakten og det fellesskap man skaper når man sammen arbeider med å løse tekniske utfordringer. Da handler ens arbeid ikke bare om maskiner, men like mye om menneskelige relasjoner som utgjør en forskjell”

Brian synes det er spennende med den nyutviklingen han konstant opplever hos kundene – som hele tiden gjør tiltak for å automatisere prosesser. Det er kunnskap om disse tendensene som Brian i sin jobb som Application Specialist bidrar med når kravsspesifikasjoner til nye produkter stilles opp.

Om jobben sin hos Scanvaegt forteller Brian: ”Det er fint å arbeide i en bedrift der det er gode muligheter for personlig utvikling. Så lenge man selv griper de mulighetene som kommer, er det villighet i organisasjonen til å la medarbeidere få nye ansvarsområder”.

Mikael Færch Thomsen

Mikael er Team Lead i SW-avdelingen som utvikler ScanX.NET-programvare. Dette er et moderne, intuitivt og skalerbart IT-system for registrering og administrasjon av data fra brovekter. Mikaels arbeid er delt i 2 områder. Det er selve Team Lead-funksjonen med å lede et team av SW-utviklere og velge hvilke oppgaver som skal prioriteres. Dette involverer også å delta i produktutviklingsmøter med Salg, der produktveikartet for de kommende årene fastsettes. Utviklingen av ScanX.NET er ytterst markedsdrevet, der innspill fra selgere, teknikere og kunder er svært viktighet for å definerere et fremtidig veikart. Det er også Mikaels ansvar at feilrettinger og ønsker om forbedringer blir implementert, noe som administreres gjennom Jira.

Den andre delen av Mikaels jobb er det å kode. Mikal sier «Jeg elsker simpelthen å kode – det er en stor motivasjonsfaktor for meg å kunne skape ting og få dem til å virke. Å skrive kode har vært en fast del av livet mitt de siste 30 årene». Derfor er det viktig for Mikael også å beholde den delen av jobben – og det er det heldigvis masser av mulighet for.

Mikael liker å ha begge aspektene ved programvareutvikling som en del at jobben. Han sier «Det er spennende å få det litt større bildet av markedet og få større innblikk i produksjonen hos kunden, og samtidig være med på å ta beslutningen om hvilken retning programvareutviklingen skal ta.

Dagen for Mikael starter oftest med et kort morgenmøte med avdelingen der det blir fulgt opp på fremdriften i de forskjellige prosjektene, ansvar blir fordelt, og hvis Michael har ny kunnskap fra kundene og markedet, blir dette delt med avdelingen. Mikael uttaler «Det er en super måte å starte dagen, og det fungerer godt at vi alle i avdelingen er oppdatert med status på oppgavene».