Møt de ansatte i Scanvaegt Systems

Her møter du en håndfull av våre ansatte, blir kjent med arbeidsoppgavene deres og hvordan det er å være en del av Scanvaegt Systems.

Roger Sørensen

Roger Sørensen er med sin tekniske innsikt en sentral aktør på vårt norske Team Bilvekt, som supporterer både kunder, serviceteknikere og selgere innen bilvektløsninger.

Roger startet sin karriere i Scanvaegt i 1994, men hadde allerede før dette jobbet med vekter fra Scanvaegt i sin forrige jobb fra 1986. Siden 2000 har han vært tilknyttet vår bilvektsavdeling i Oslo og er i dag spesialist på både hardware og software som ingår bilvektsløsningene.

Roger er i dag ansvarlig for å supportere Scanvaegts serviceteknikere, som er i markedet, og gir også grundig opplæring av nye teknikere.

Roger har omfattende kunnskap om ScanX, som er Scanvaegts IT-system for registrering og håndtering av data fra bilvekter. Her gir han support til kunder med systeminstallasjon, integrasjon med økonomisystemer, rapport-oppsett og rekonfigurering. Han hjelper også med testing av nye kundemoduler i ScanX.Net og rapportering til Scanvaegts utviklingsavdeling i Danmark.

Roger jobber også med planlegging av installasjoner av bilvekter. Her løser han den viktige oppgaven med prosjektledelse og sørger for at alle bilvektelementer, materialer, teknikere og kranassistanse er på plass til rett tid hos kunden, slik at montering skjer raskt og effektivt til kundens tilfredshet.

For Roger er en god dag på jobben når han har løst noen problemer for kundene. Han forklarer; ”Jeg er glad, når jeg kan hjelpe både kunder og våre teknikere med å finne løsninger på ulike oppgaver og problemer. Det er stor variasjon i oppgavene og det trives jeg veldig godt med”.

Knut Berg

Knut Berg startet sin karriere i Scanvaegt i 1980 og har både stor erfaring og stor kunnskap om sine kunder i Norge. De første årene var Knut selger av både bilvekter og andre industrivekter, men har siden 1990 vært vår spesialist på bilvekter og kjøretøyvekter med tilhørende programvaresystemer.

Takket være sin store innsikt i kundenes bransjer og behov, er Knut rett mann til å designe den optimale løsningen for kunden, enten de jobber innen gjenvinning, miljø, stein/pukk, energisektoren eller annen industri. Mer enn 40 års erfaring gir Knut en bred bransjekunnskap, som – kombinert med hans store innsikt i Scanvaegts dedikerte programvareløsninger – gjør ham i stand til å overvåke og sette sammen riktig programvaresystem for kunden.

Knut forteller; «Mitt primære mål er å levere en løsning som forbedrer kundenes arbeidsoppgaver og skaper reell verdi for dem. I samtale med kunden kan jeg bruke mine ferdigheter til å designe en god løsning for kunden”. I tillegg til å designe gode løsninger, motiverer det også Knut til å holde prosjektene i gang. Han forteller; "Det er en god følelse når jeg kan se at ting beveger seg slik at vi kan overlevere prosjektet til en fornøyd kunde."

Knut jobber tett med sine kolleger – både på kontoret utenfor Oslo og på hovedkontoret i Danmark. For ham er det viktig å ha et godt team-work; ”Vi hjelper hverandre og jobber sammen for en vellykket leveranse til kunden. Og så kan vi le sammen og oppmuntre hverandre dersom en kunde drøyer med å respondere på et tilbud”, forklarer han og smiler.

Knut møter mange ulike kunder som jobber med forskjellige områder. Han forteller; ”Jeg har en veldig variert jobb og trives med å møte kundene mine. Det er en spennende utfordring å sette sammen den løsningen for spesifikke veioppgaver”.

Som selger har man ofte konkurrenter som kjemper om de samme kundene - så man må være dyktig, kompetent ... og gjerne litt heldig. Knut vet dette av egen erfaring, som han forteller her; ”Jeg var på et ikke forhåndsavtalt besøk hos en kunde og solgte en veieløsning til ham. På vei ut derfra møter jeg konkurrenten vår, som var på vei inn til kunden for å tilby ham samme løsning! Så det var perfekt timing – jeg vant over ham rett på målstreken”, ler han.

Sindre Bøe

Scanvaegt har et team av meget kompetente serviceteknikere som støtter våre kunder i alle Scanvaegt -landene - en av dem er Sindre Bøe fra Team Norge.

Sindre har vært hos Scanvaegt i 2 år og 6 måneder.

Han opererer fra den Oslo-baserte serviceavdelingen og støtter kunder i Sør-Norge. Her dedikerer han arbeidstiden sin til å hjelpe kunder med mange forskjellige typer servicejobber - det kan være installasjon av- og instruksjon i nye maskiner fra Scanvaegt, slik at kunden får maksimalt utbytte av den nye investeringen.

Det kan også være forebyggende vedlikeholdskontroller på eksisterende maskiner og utstyr for å sikre høy oppetid og minimere risikoen for produksjonsstopp. Sindre håndterer naturligvis også nødreparasjoner og levering av reservedeler, hvis en kunde maskin går i stykker.

Sindre liker jobben sin, spesielt når han kan gjøre en forskjell for kundene; “En god dag på jobben min er når jeg kan hjelpe kundene slik at de kan holde produksjonen i gang. Men jeg er også glad når jeg kan hjelpe mine kolleger hvis de trenger en hånd“, forklarer han.

Richard Erpén

Richard Erpén är vår specialist inom bilvågar och fordonsvågar, industriella vågar och programvarusystem i södra regionen i Sverige. Richard har arbetat med fordonsvågar sedan 1989 och har varit en del av Scanvaegt Systems sedan 2011, där hans långa erfarenhet av bilvågslösningar skapar stort värde för kunder i Sverige.

Richards primära jobb är att identifiera kundens behov och sedan utforma och leverera rätt lösning som både gör jobbet enklare och förbättrar intjäningen. Richard försöker alltid optimera lösningarna efter kundernas behov, men motiveras samtidigt av att skapa goda kundrelationer. Han förklarar det så här; ”Jag träffar många människor i mitt arbete. Jag trivs med att möta kunder, både nya och befintliga, och jag brinner för bra kundrelationer. Samtidigt finns våra kunder i många branscher, och jag får därför inblick i många olika uppgifter och produktionsförhållanden. ”

Richard Erpén har snart varit en del av Scanvaegt Systems i tio år. Enligt Richard är det bästa med att arbeta på Scanvaegt i Sverige stabiliteten, de goda produkterna och hans kollegor. Han berättar; ”Scanvaegt Systems är ett stabilt företag och vi har många bra vägningssystem och mjukvarulösningar att erbjuda kunden, så kunden behöver aldrig kompromissa. Dessutom har vi ett bra team här i Sverige, och det gör det roligt att gå till jobbet varje dag. ”

Geirr Franang

Geirr er vår spesialist når det gjelder brovekter og hjullastere-vekter til norske kunder.

Geirr har vært ansatt i Scanvaegt Systems siden 2017 og tar seg av flere forretningsområder i Norge.

Listen over hans ekspertise er ganske omfattende, hvor Geirr jobber tett sammen med sine kunder for å designe og tilby bransjespesifikke, innovative løsninger til kunder i miljøsektoren, gjenvinningsindustrien, entreprenørbransjen, energisektoren, råstoffindustrien og andre næringer

Løsningene er komplette løsninger som også inneholder relaterte programvareløsninger.

Hans hovedmål er å lette arbeidsbelastningen og samtidig øke fortjenestemarginene for kundene, som ligger i områdene fra Vestfold, Telemark, Agder, Troms, Vestland Sør, Rogaland, Nordland, Finnmark.

Geirr har stort fokus på tilfredse kunder og de beste dagene på det Scanvaegt-kontoret er når han oppnår akkurat det. "Jeg liker å ha daglig kontakt med kunder og ha muligheten til å tilby løsninger og tjenester som optimaliserer deres arbeidsprosesser og hjelper dem med å nå sine forretningsmål."

I tillegg til samarbeidet med sine kunder, har Geirr en stor interess for programvareløsningene Scanvaegt Systems tilbyr kundene. "Jeg er veldig interessert i å bidra til utviklingen av IT-systemer og programvarene, som er designet spesielt for å håndtere jobber i de enkelte bransjer."

Geirrs er også ganske glad for den store variasjonen jobben hans gir ham. “Scanvaegt Systems er et veldig allsidig selskap, jeg møter en variert mengde utfordringer innen mange forskjellige bransjer når jeg jobber."

Brian Dahl

Brian jobber som Application Specialist i utviklingsavdelingen der hans oppgave blant annet er å stille opp kravsspesifikasjoner til nye produkter i samarbeid med salgs- og utviklingsavdelingen, utføre kvalitetskontroll og tester, verifisere at maskin- og programvare er kompatible samt drive support for salg og utvikling. Brian har likeledes ansvaret for support på Scanvaegts egenutviklede automatiske veieprodukter.

Brian startet sin karriere hos Scanvaegt Systems i 2002 som kjørende servicetekniker, tilknyttet Holstebro-avdelingen.  Etter 10 år rykket han opp til supportavdelingen på hovedkontoret, der han i en årrekke som Support Manager har gitt support til mange kunder både i Danmark og i Scanvaegts datterselskaper i Sverige, Norge, Tyskland og Polen. Her blir Brian til stadighet overrasket over hvor forskjellige markedene er, selv om de geografisk er svært nære hverandre – f.eks. er man i Sverige langt mer automatisert i matvareprosessproduksjonen.

Brians stilling krever både fleksibilitet og evnen til å omstille seg. Men han trives med å være i en arbeidssituasjon der ingen dager er like, og der han aldri helt vet hva dagen vil bringe.

Brian motiveres i høy grad ved å få løst tekniske utfordringer hos kunden – også selv om det noen ganger kan bety lange arbeidsdager. Han forteller: ”Vi supportmedarbeidere er helt klar over at for kunden er hvert minutt med nedetid ensbetydende med ekstra kostnader. Derfor er det ytterst tilfredsstillende raskt å få løst problemstillinger som samtidig kanskje hjelper kunden til å optimere en arbeidsprosess. Det er også givende med selve kundekontakten og det fellesskap man skaper når man sammen arbeider med å løse tekniske utfordringer. Da handler ens arbeid ikke bare om maskiner, men like mye om menneskelige relasjoner som utgjør en forskjell”

Brian synes det er spennende med den nyutviklingen han konstant opplever hos kundene – som hele tiden gjør tiltak for å automatisere prosesser. Det er kunnskap om disse tendensene som Brian i sin jobb som Application Specialist bidrar med når kravsspesifikasjoner til nye produkter stilles opp.

Om jobben sin hos Scanvaegt forteller Brian: ”Det er fint å arbeide i en bedrift der det er gode muligheter for personlig utvikling. Så lenge man selv griper de mulighetene som kommer, er det villighet i organisasjonen til å la medarbeidere få nye ansvarsområder”.

Mikael Færch Thomsen

Mikael er Team Lead i SW-avdelingen som utvikler ScanX.NET-programvare. Dette er et moderne, intuitivt og skalerbart IT-system for registrering og administrasjon av data fra brovekter. Mikaels arbeid er delt i 2 områder. Det er selve Team Lead-funksjonen med å lede et team av SW-utviklere og velge hvilke oppgaver som skal prioriteres. Dette involverer også å delta i produktutviklingsmøter med Salg, der produktveikartet for de kommende årene fastsettes. Utviklingen av ScanX.NET er ytterst markedsdrevet, der innspill fra selgere, teknikere og kunder er svært viktighet for å definerere et fremtidig veikart. Det er også Mikaels ansvar at feilrettinger og ønsker om forbedringer blir implementert, noe som administreres gjennom Jira.

Den andre delen av Mikaels jobb er det å kode. Mikal sier «Jeg elsker simpelthen å kode – det er en stor motivasjonsfaktor for meg å kunne skape ting og få dem til å virke. Å skrive kode har vært en fast del av livet mitt de siste 30 årene». Derfor er det viktig for Mikael også å beholde den delen av jobben – og det er det heldigvis masser av mulighet for.

Mikael liker å ha begge aspektene ved programvareutvikling som en del at jobben. Han sier «Det er spennende å få det litt større bildet av markedet og få større innblikk i produksjonen hos kunden, og samtidig være med på å ta beslutningen om hvilken retning programvareutviklingen skal ta.

Dagen for Mikael starter oftest med et kort morgenmøte med avdelingen der det blir fulgt opp på fremdriften i de forskjellige prosjektene, ansvar blir fordelt, og hvis Michael har ny kunnskap fra kundene og markedet, blir dette delt med avdelingen. Mikael uttaler «Det er en super måte å starte dagen, og det fungerer godt at vi alle i avdelingen er oppdatert med status på oppgavene».

Mikael-Færch-Thomasen.jpg
Brian-Dahl.jpg
coffeemachine.jpg
meeting-situation4.jpg