Omklassificering.jpg

ScanX.NET Trådløs omklassifisering IT-system

Trådløs omklassifisering med PDA

PDA-modulen i ScanX.Net består av programvare og PDA (håndholdt datamaskin), og gjør det raskt og enkelt å foreta trådløs omklassifisering av innveide biler.

Det integrerte kameraet i PDA-en kan brukes til å ta bilder som overføres og lagres sammen med veietransaksjonen i ScanX.Net.

Operatøren har til enhver tid full oversikt på PDA-en over de innveide bilene og varene som de enkelte bilene anga ved innveiingen.

Trådløs omklassifisering er et modul i ScanX.Net-pakken, som er et skalerbart IT-system for håndtering og administrering av veiinger på bilvekter, innbefattet avfallsregistrering, innberetning, betaling, trafikkstyring, identifisering, fakturaberegning og mange andre oppgaver.

Kontakt