Energy-calculation_flis_2.jpg
Energy-calculation_flis_1.jpg
Energy-calculation_flis.jpg

ScanX.NET Energy IT-system

Beregning av vannprosent og energiinnhold i treflis

ScanX.NET Energy modulen beregner vannprosenten og energiinnholdet i treflis med tanke på forbrenningsanleggenes prisavregning til leverandørene.

I forbindelse med veiing av hele bilen blir det ofte tatt en prøve av lasset. Prøven veies på en laboratorievekt som i ScanX.NET knyttes til den totale innveide flisleveransen.

Prøven plasseres så i en varmeskap og man veies den på nytt tørr. Dermed kan nettovekten av lasset beregnes.

ScanX.NET Energy regner nå ut vannprosent, energiinnhold og pris for avregning av den gjeldende leveransen.

ScanX.NET Energy i ScanX.NET-pakken er et moduloppbygget, skalerbart IT-system for håndtering og administrering av veiinger på bilvekter, innbefattet avfallsregistrering, innberetning, betaling, trafikkstyring, identifisering, fakturaberegning og mange andre oppgaver.

ScanX-Energy-Calculation.png

Les brosjyre

ScanX.NET Energy Calculation

Download

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt