Energy-calculation_flis_2.jpg
Energy-calculation_flis_1.jpg
Energy-calculation_flis.jpg

ScanX.NET Energy IT-system

Beregning av vannprosent og energiinnhold i treflis

ScanX.NET Energy modulen beregner vannprosenten og energiinnholdet i treflis med tanke på forbrenningsanleggenes prisavregning til leverandørene.

I forbindelse med veiing av hele bilen blir det ofte tatt en prøve av lasset. Prøven veies på en laboratorievekt som i ScanX.NET knyttes til den totale innveide flisleveransen.

Prøven plasseres så i en varmeskap og man veies den på nytt tørr. Dermed kan nettovekten av lasset beregnes.

ScanX.NET Energy regner nå ut vannprosent, energiinnhold og pris for avregning av den gjeldende leveransen.

ScanX.NET Energy i ScanX.NET-pakken er et moduloppbygget, skalerbart IT-system for håndtering og administrering av veiinger på bilvekter, innbefattet avfallsregistrering, innberetning, betaling, trafikkstyring, identifisering, fakturaberegning og mange andre oppgaver.

Godkjent av Welmec og EU for visning av veieresultat

Scanvaegts veieløsninger er godkjent av Welmec og EU iht. direktiv 2009/23/EF for visning av veieresultater fra en eller to vekter.

Som den eneste leverandøren av brovektsløsninger i Skandinavia har Scanvaegt Systems 30. juni 2020 oppnådd godkjennelse for visning av veieresultater og utskrift av gyldig veieseddel på sjåførterminaler til bruk for avregninger i samsvar med EUs direktiv om ikke-automatiske vekter 2009/23/EF.
Den myndighetspåkrevde testen er utført av Force Technology i overensstemmelse med OIML R76:2006 and EN45501:2015.

Les mer her...

ScanX.NET Energy Calculation.png

Les brosjyre

ScanX.NET Energy Calculation

Download

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt