Botek Evolution 2 Office hjelper driftsledere og administrativt personale i arbeidet med å planlegge, lede, kontrollere, rapportere og optimere innsamlingsarbeidet.

Botek Evolution 2 Office Planleggingsverktøyet

Effektiv rute-planlegging og optimering

Botek Evolution 2 Office hjelper driftsledere og administrativt personale i arbeidet med å planlegge, lede, kontrollere, rapportere og optimere innsamlingsarbeidet.

Planleggingsverktøyet dekker både ruteplanlegging av nye ruter basert på tømmingskalender og med hjelp av kart og adresser. Her er det lett å se om beholdere står som planlagte på en geografisk feil rute, og man kan fort flytte dem over til rute, som passer bedre. Dersom det mangler GPS koordinater i underlaget, kan man bruke GEO-koder som er koplet til adressen.

Når rutene planlegges, gir systemet et klart overblikk over arbeidsfordelingen pr. bil med antall beholdere og vurdering av tid for den pågjeldende ruten. Kjøre ruten optimeres med en evolusjonær algoritme.

For den operative planlegningen finnes det verktøy til å legge til eller ta bort beholdere fra ruten under drift. Systemet gir forslag til passende rute og hvor på ruten en ekstra tømming skal planlegges. Ruter kan også deles som det er samarbeid mellom flere biler.

Smarte funksjoner

  • Forbedre eksisterende ruter basert på tømmingshistorikk
  • Beholdere som føyes til på en rute lander på rett posisjon på ruten
  • Sørger for optimert kjørerute
  • Viser kjørestrekning
  • Estimerer tidsforbruk
  • Inkluderer kjørevei, portkoder osv. etter kundens parameter
Botek-Evolution-2-Office-(NO).png

Les brosjyre

Botek Evolution 2 Office

Download

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt